CEDEFOP

CEDEFOP on ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus, joka järjestää ja tukee ammatillisen koulutuksen kehittämistä ja tutkimusta sekä tuottaa ja välittää ammatillisen koulutuksen järjestelmiä ja koulutuspolitiikkaa koskevaa tietoa Euroopan unionin jäsenmaiden, ETA-maiden ja Euroopan komission kesken. Suomen CEDEFOP-yhteyksistä vastaa Opetushallitus yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa.