ReferNet

Mikä ReferNet on?

ReferNet on Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus CEDEFOPin perustama verkosto, jonka tavoitteena on koota vertailevaa tietoa jäsenvaltioiden ammatillisesta koulutuksesta. Verkosto yhdistää organisaatiot, joilla on yhteisiä etuja ammatillisen koulutuksen ja oppimisen kehittämisen alalla.

ReferNet-verkoston toiminta keskittyy tiedon dokumentointiin ja levitykseen, tiedonkeruuseen, tiedon analysointiin ja tutkimukseen.

Verkoston tavoitteena on edistää keskinäistä tiedonvaihtoa ja tukea kumppanuuden perustamista. Keskinäisellä tiedonvaihdolla verkosto tekee jäsenvaltioissa ja yhteisössä harjoitettavasta ammatillisen koulutuksen tutkimuksesta entistä avoimempaa, mikä tehostaa tutkimuksien yhteisvaikutusta.

ReferNet – verkostoon kuuluu jokaisesta jäsenvaltiosta kansallinen yhteenliittymä, joka koostuu ammatillisia oppilaitoksia edustavista organisaatioista. Suomessa ReferNetin vastuutaho on Opetushallitus.

Yhteystiedot

ReferNetin koordinaatioyksikkö

Opetushallitus, perustietopalvelut
Hakaniemenranta 6 (vierailuosoite)
PL 380
00531 Helsinki

puh. 029 533 1000 (vaihde)
sähköposti: