Julkaisut

Julkaisut

Cedefop julkaisee ammatilliseen koulutukseen liittyviä julkaisuja.

Ilmaiset julkaisut

Cedefop-julkaisuluettelo ilmestyy vuosittain 11 kielellä. Julkaisuluettelo sisältää tietoa eri maiden ammatilliseen koulutukseen liittyvistä tutkimuksista ja raporteista. Cedefop Info sisältää ammatilliseen koulutukseen liittyviä uutisia ReferNet-verkostoon kuuluvista jäsenmaista. Julkaisu ilmestyy kolmella kielellä. Panorama- ja Dossier sarjat sisältävät tutkimustietoa ja koulutusjärjestelmien kuvauksia ammatillisesta koulutuksesta Euroopassa. Lisätietoa julkaisuista saa Cedefopin verkkosivujen osiosta Publications.

Maksulliset julkaisut

Reference-sarja sisältää tietoa Cedefopin merkittävimmistä projekteista. Joka kolmas vuosi julkaisu sisältää tutkimusraportin ammatillisesta koulutuksesta ja joka toinen vuosi tietoa eurooppalaisen ammatillisen koulutuksen kehittymisestä ja koulutuspolitiikasta. Lisätietoa julkaisusta saa Cedefopin verkkosivujen osiosta Publications. The European Journal of Vocational Training sisältää tietoa ammatilliseen koulutukseen liittyvistä tutkimuksista espanjaksi, saksaksi, englanniksi, ranskaksi ja portugaliksi.

Cedefop-julkaisuja (pdf)

In the finishing straight: From Copenhagen to Bordeaux. Cedefop 2008 (flyer). Ammatillisen koulutuksen politiikka-analyysin pääkohdat.

Vocational education and training in Finland: Short description. 2006. Matti Kyrö. Thessaloniki, Cedefop. (Cedefop Panorama series, ISSN 1562-6180; 130)
Asiasanat: ammatillinen koulutus, koulutusjärjestelmä, Suomi, ammattitaito

Promoting lifelong learning for older workers: An international overview. 2006. Tarja Tikkanen & Barry Nyhan (editors). Thessaloniki, Cedefop. (Cedefop Reference series, ISSN 1608-7089; 65)
Asiasanat: elinikäinen oppiminen, ikääntyminen, työntekijät, koulutus, kansainvälinen vertailu

Typology of knowledge, skills and competences. Clarification of the concept and prototype. 2006. Jonathan Winterton, Francoise Delamare-Le Deist & Emma Stringfellow. Thessaloniki, Cedefop.(Cedefop reference series, ISSN 1608-7089; 64)
Asiasanat: koulutus, EU-maat, ammatillinen koulutus, ammattitaito, pätevyys

• Vocational education and training in Austria: Short description. 2006. Sabine Archan & Thomas Mayr. Thessaloniki, Cedefop.(Cedefop Panorama series, ISSN 1562-6180; 125)
Asiasanat: ammatillinen koulutus, koulutusjärjestelmät - Itävalta, jatkokoulutus, opettajankoulutus, rahoitus

European reference levels for education and training: promoting credit transfer and mutual trust. Study commissioned to the Qualifications and Curriculum Authority, England . 2005. Mike Coles & Tim Oates. Thessaloniki, Cedefop.(Cedefop Panorama series, ISSN 1562-6180; 109)
Asiasanat: ammatillinen koulutus, Eurooppa, tutkintojärjestelmät, tutkintovaatimukset, opintojen vastaavuus, pätevyys, työelämä

ICT and e-business skills and training in Europe: Towards a comprehensive European e-skills reference framework. Final synthesis report. 2005. Willi A. Petersen, Peter Revill, Tony Ward & Carsten Wehmeyer. Thessaloniki, Cedefop. (Cedefop Panorama series, ISSN 1562-6180; 93)
Asiasanat: ammattikoulutus, ammattitaito, tietotekniikka, opetussuunnitelmat

Improving lifelong guidance policies and systems: Using common European reference tools. 2005. Thessaloniki, Cedefop.
Asiasanat: jatkuva koulutus, elinikäinen oppiminen, opinto-ohjaus, opintoneuvonta,
EU-maat

Pratiques innovantes en formation et enjeux pour la professionnalisation des acteurs: Innovative practices in the field of training and related professional development issues. 2005. Thessaloniki, Cedefop.(Cedefop Panorama series, ISSN 1562-6180; 119)
Asiasanat: koulutuspolitiikka, koulutusjärjestelmät, ammatillinen koulutus, EU-maat, kehittäminen, verkko-oppiminen

Quality in e-learning. Use and dissemination of quality approaches in European Quality Observatory: A study by the European Quality Observatory. 2005. Ulf-Daniel Ehlers, Lutz Goertz, Barbara Hildebrandt & Jan M. Pawlowski. Thessaloniki, Cedefop.(Cedefop Panorama series, ISSN 1562-6180; 116)
Asiasanat: verkko-oppiminen, verkko-opetus, oppiminen- EU-maat, laatu, sähköinen viestintä

Vocational education and training: key to a better future: Cedefops medium-term priorities for 2006–08. 2005. Thessaloniki, Cedefop.
Asiasanat: ammatillinen koulutus, EU-maat, ammattikoulutus – tavoitteet

Vocational education and training - key to the future. Lisbon - Copenhagen - Maastricht mobilising for 2010. Manfred Tessaring & Jennifer Wannan
Asiasanat: koulutuspolitiikka, ammatillisen koulutuksen kehittäminen, työelämäyhteistyö, koulutuksen haasteet

PROFF - professionalisation of VET teachers for the future. 2004. Pia Cort, Auli Härkönen & Kristiina Volmari. Thessaloniki, Cedefop. Cedefop Panorama series; 104.
Asiasanat: ammatillinen opettajankoulutus, tulevaisuus, professionalismi, koulutuspolitiikka, EU-maat