Tietolähteet

CEDEFOP on Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus, jonka tavoitteena on edistää elinikäistä oppimista Euroopan unionissa tuottamalla tietoa ammatillisesta koulutuksesta. Cedefopin tehtäviin kuuluu muun muassa tutkimuksen harjoittaminen, tiedon dokumentointi ja levittäminen ja toimiminen ammatillisen koulutuksen liittyvän tiedonvaihdon foorumina.

VET in Europe -tietokanta kattaa ReferNetin jäsenvaltioiden päivitetyt ammatilliset koulutusjärjestelmäkuvaukset.

Cedefop julkaisee myös useita ammatilliseen koulutukseen liittyviä julkaisuja, jotka ovat saatavana Cedefopin sivuilta.

Eurypedia on EURYDICEn, Euroopan koulutuksen tietoverkko ylläpitämä tietokanta, joka sisältää yksityiskohtaiset ja kattavat kuvaukset eurooppalaisista koulutusjärjestelmistä. Eurydice -verkko koostuu opetusministeriöiden asettamista kansallisista yksiköistä ja Brysselissä sijaitsevasta Euroopan yksiköstä.

Cedefopin ylläpitämä Europassi-sivusto on uusi tapa auttaa kansalaisia tekemään omat tietonsa ja taitonsa ymmärrettäväksi Euroopassa. Europassi koostuu viidestä asiakirjasta, ja ne ovat samanmuotoisina käytössä kaikissa EU/ETA-maissa. Europassia voi käyttää työnhaussa tai koulutukseen pyrittäessä. Jokaisessa valtiossa (Euroopan unionissa ja Euroopan talousalueella) kansallinen Europass-keskus koordinoi kaikkia Europass-asiakirjoihin liittyviä tehtäviä. Kansallinen keskus on ensimmäinen yhteyspiste kaikille Europassin käytöstä tai sitä koskevista tiedoista kiinnostuneille henkilöille ja organisaatioille.