Nordplus Junior -ohjelma

Pohjoismaiden Ministerineuvoston rahoittama Nordplus Junior -ohjelma käynnistyi 15.3.2004. Ohjelman tavoitteena on vahvistaa pohjoismaista dimensiota koulussa ja edistää pohjoismaista yhteenkuuluvuutta.

Oppilaitokset esikoulusta toisen asteen ammatillisiin oppilaitoksiin voivat hakea uudesta Nordplus Junior -ohjelmasta tukea eri hankkeisiin, joihin sisältyy myös oppilas- ja opettajaliikkuvuutta:

  1. Koulujen väliset yhteishankkeet kahden tai useamman pohjoismaan välillä, joihin sisältyy oppilasryhmien tapaaminen hankkeeseen osallistuvissa maissa.
  2. Kahden tai useamman pohjoismaan välinen opettajavaihto tai matka, jossa opettaja opettaa omaa ainettaan tietyn ajan useammassa yhdessä tai useammassa pohjoismaassa.
  3. Oppilasvaihto, esim. vaihtoppilastoiminta lukiossa, TET -jakson suorittaminen jossain pohjoismaassa, ammatillisten oppilaitosten työharjoittelu tai ns. små fack -koulutukseen osallistuminen.

Toimintaan osallistuvilla kouluilla tulee olla keskenään sopimus Nordplus Junior -hankkeesta. Oppilaiden ja opettajien matkojen tulee kestää vähintään 5 päivää (sisältää matkapäivät) ja tukea myönnetään vain matkakustannuksiin.

Nordplus Junior ohjelman kansallinen toimisto Suomessa on Kansainvälisen henkilövaihdonkeskus CIMO. Online -hakulomakkeet ja lisätiedot löytyvät osoitteesta www.cimo.fi.