Euroopan neuvoston opettajien täydennyskoulutusohjelma Pestalozzi

Pestalozzi-ohjelman tavoitteena on tehdä osallistujille tutuksi Euroopan neuvoston toimintaa, etenkin sen ajamia keskeisiä arvoja kuten demokratiaa, ihmisoikeuksia ja laillisuutta, joita eri koulutuksen alueen hankkeet vievät eteenpäin. Ohjelmaan osallistuneiden kuuluu levittää saamaansa tietoa ja osaamista.

Ohjelmaan sisältyviä toimintoja

  • Kouluttajakoulutukset (Trainer training courses)

  • Kesäkoulu (Pestalozzi Programme Summer School)

  • Eurooppalaiset työpajat (European workshops)
    Eurooppalaiset työpajat ovat jäsenvaltioiden järjestämiä ja rahoittamia, ja niiden osanottajat tulevat sekä järjestävästä maasta että muista jäsenvaltioista. Työpajojen kesto on 2-7 päivää, yleisesti 3-4 päivää.

Kursseille osallistuminen

Kursseille voi osallistua eri alojen ja kouluasteiden opettajia sekä hallinnossa ja opettajankoulutuksessa työskenteleviä henkilöitä kaikista Euroopan neuvoston jäsenmaista. Kurssit on pääasiassa suunnattu perusopetuksen yläluokilla ja lukiotasoisissa oppilaitoksissa työskenteleville opettajille, mutta kursseja on myös ammatillisten oppilaitosten opettajille.

Lisätietoja ja materiaalia Suomessa järjestetyistä työpajoista Oph.fissä
Lisätietoa osallistumisesta Euroopan neuvoston Pestalozzi-sivuilla

Hakeminen

Tietoa hakemisesta Pestalozzin sivuilla
Hakemusjärjestelmä

Lisätietoja

Ajankohtaista tietoa Pestalozzi-ohjelmasta Euroopan neuvoston verkkosivuilla