Hankkeita

Euroopan kevät

Euroopan kevät on jokavuotinen hanke, joka rohkaisee nuoria keskustelemaan eurooppalaisista teemoista. Oppilaitokset voivat kutsua parlamentaarikkoja vierailulle tai ne voivat järjestää verkkokeskusteluja päättäjien sekä toisten eurooppalaisten nuorten kanssa. 

Euroopan kevät EDU.fissä

eTwinning

eTwinning on Eurooppalaisen kouluverkon koordinoma verkkopohjainen hanke eurooppalaisten koulujen yhteistyön tiivistämiseksi ja verkossa tapahtuvan opetuksen kehittämiseksi. Se on sisällöllisesti avoin, mikä mahdollistaa työskentelyn erilaisten teemojen parissa. Koko koulu ja sen toimijat voivat osallistua ohjelmaan.

Lisätietoja EDU.fin eTwinning -sivuilla

Nordiska teman

Nordiska teman on uusi nimi entiselle Norden i Europe-hankkeelle, jossa on ollut mukana jo noin sata pohjoismaista koulua.

Eduprojects.net

Hanke yhdistää tieto- ja viestintätekniikan sekä kansainvälisyyden eri verkostoissa ja hankkeissa. Tavoitteena on antaa kouluille tietoa kansainvälisistä hankkeista ja verkostoista niiden erilaisesta rahoituslähteestä huolimatta.

Lisätietoja hankkeen verkkosivuilla

European Schools Project (ESP)

ESP on Internet-opetuksen vapaaehtoinen yhteisö. Se perustetiin vuonna 1988 edistämään kansainvälisten yhteistyöhankkeiden toteuttamista.

Lisätietoja ESP-hankkeesta

TOKI

Hanke perustettiin keväällä 2007 toisen kotimaisen kielen opetuksen kiinnostuksen lisäämiseksi. Hankkeen tavoitteena on toisen kotimaisen kielen opiskelun kiinnostuksen ja laadun parantaminen muun muassa rikastamalla opiskeluympäristöä ja hankkimalla kouluille, opettajille ja opiskelijoille ruotsinkieliset yhteistyökumppanit Suomesta tai Ruotsista niin, että opiskelijoiden aito kosketus kieleen ja mahdollisuudet käyttää sitä jo kouluaikana lisääntyvät. 

Lisätietoja TOKI-hankkeesta (OPH.fi)