eTwinning-ystävyyskoulut Euroopassa

eTwinning on Eurooppalaisen kouluverkon, European Schoolnetin, koordinoima ystävyyskouluohjelma peruskouluille, lukioille ja ammatillisille oppilaitoksille.

Haluaisiko koulusi ystävyyskoulun Euroopasta? Onko sinulla mielessäsi idea, jonka haluaisit jakaa toisen eurooppalaisen koulun kanssa? 

eTwinningin tavoitteet

eTwinningin tavoitteena on:

  • vahvistaa opettajien ja oppilaiden tieto- ja viestintäteknisiä valmiuksia
  • integroida tieto- ja viestintätekniikan opetus opetettavien aineiden yhteyteen
  • rohkaista kouluja oppiaine-ja luokkarajat ylittäviin, tietotekniikkaa hyödyntäviin ystävyyskouluhankkeisiin
  • antaa jokaiselle koululle mahdollisuus eurooppalaiseen yhteistyöhön ja vahvistaa eurooppalaista kouluverkkoa ja
  • lisätä edelleen kiinnostusta eurooppalaisiin kieliin ja kulttuureihin
  • vahvistaa opiskelijoiden kulttuuri-identiteettiä ja luoda autenttinen oppimisympäristö

Millaiset kouluhankkeet voivat olla mukana eTwinningissä?

eTwinningissä voivat olla mukana kaikki sellaiset hankkeet ja projektit, johon osallistuu vähintää kaksi eurooppalaista koulua. Yhteistyö tapahtuu verkkopohjaisesti ja projekteissa on tarkoitus hyödyntää tietotekniikan tuomia mahdollisuuksia. Ystävyyskoulut voivat toimia keskenään monitasoisesti niin, että hankkeita ei ole sidottu tiettyyn ikäryhmään, aineeseen tai teemaan. Esimerkiksi opettaja-opettaja-parit, kielten opettajat-luonnontieteen opettajat, koulujen rehtorit tai vaikkapa kirjastojen hoitajat voivat toimia keskenään jonkun pedagogisen asian parissa. Hankkeet voivat olla erilaisia, alkaen esim .yksinkertaisesta tietojenvaihdosta koulujen kesken aina yhteisten opetussuunnitelmien kehittämiseen ja oppimisalustojen käyttöön. eTwinning rohkaisee kouluja ja opettajia ainerajat ylittäviin projekteihin. Projektin kielen ystävyyskoulut voivat itse valita.
eTwinning sopii myös yhdistettäväksi muihin kumppanuushankkeisiin, kuten Comeniukseen, Arioniin tai NordPlus ja NordPlus Junioriin.

eTwinning-keskusportaalista löydät laajat palvelut

European Schoolnetin eTwinning-keskusportaali on ystävyyskouluohjelman keskuspaikka. Portaali on monikielinen (toimii myös suomeksi!) ja se tarjoaa kouluille monenlaisia työkaluja ja ideoita hyödynnettäväksi ystävyyskoulujen kesken. Portaalista löytyy pedagogisia työkaluja, kattava opettajien tukipiste sekä paljon maakohtaista tietoa eri koulujärjestelmistä. Portaalin kautta voi etsiä omalle koululle sopivan eurooppalaisen ystävyyskoulun partnerinhakutietokannasta. eTwinning-projektit saavat myös oman alustan, jolla voi julkaista projektissa tuotettuja töitä kuvista äänitiedostoihin sekä ylläpitää keskusteluja ja valokuvagalleriaa. Kansallisilta kotisivuilta löydät hankkeesta aina ajankohtaista tietoa sekä vastauksia ystävyyskoulutoimintaa koskeviin kysymyksiin.

Miten eTwinning-koulut profiloituvat ulospäin?

Kaikki ystävyyskouluohjelman koulut saavat oikeiden käyttää eTwinning-logoa sivuillaan. Lisäksi parhaat hankkeet ja projektit palkitaan eurooppalaisessa kilpailussa. Kärkihankkeet pääsevät laajasti näkyville eTwinningin keskusportaaliin ja näille Opetushallituksen kansallisille kotisivuille. Kannattaa myös itse olla aktiivinen ja olla yhteydessä esimerkiksi paikallislehtiin.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä opetushallituksen kansalliseen eTwinning tukipalveluun, yhteyshenkilö Satu Raitala, puh 09-7747 7424

Lisätietoa eTwinningistä sekä EDU.fin eTwinning -sivuilta että keskusportaalista!