Järjestöjen koulutoiminta

Yhä useammalla kansainvälisellä järjestöllä on nykyisin toimintaa, palveluja  ja materiaaleja kouluille. Erityisesti tieto- ja viestintätekniikan kehitys on auttanut yhteistyön suunnittelussa ja toteutuksessa.

Euroopan unioni

Euroopan neuvosto

Pohjoismaat