Materiaaleja

Aasia – kohti vuotta 2015
Verkkomateriaali pohtii kehityksen ja Kiina-ilmiön taustoja. Siinä tarkastellaan kuuden maan esimerkkien kautta, mitä kehitys tarkoittaa, mitä on Aasian nopean nousun taustalla ja saavutetaanko YK:n vuosituhattavoitteet. Tuotanto: Opetushallitus, UNDP ja ulkoasiainministeriö

Global.finland.fi on ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyön verkkojulkaisu, jonka kouluille suunnatusta osiosta voit etsiä materiaalia aiheen, maan tai vaikka kouluasteen ja aineistotyypin mukaan. Materiaalia löytyy esimerkiksi eri maista ja kansallisuuksista, sekä ihmisoikeuksista, konflikteista, kehitysyhteistyöstä, kulttuureista ja rasismista. Sivuston kalenteri pitää sinut ajantasalla aiheeseen liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista ja hankkeista, tietovisassa voit testata kehitysmaihin ja kehitysyhteistyöhön liittyvää tietouttasi, ja linkkien kautta pääset halutessasi lisätiedon lähteille.  Pelejä ja muuta mukavaa ympäri maailman.

Suomen YK-liiton  verkkosivuilla on laajasti materiaalia, jota voi käyttää koulutyössäkin esim. perustietoa YKsta ja kansainvälisestä yhteistyötä, aineistoa ihmisoikeuksista, kansainvälisyyskasvatuksesta ja lasten oikeuksista. Aineistoa myös videoiden muodossa voi tilata sivulla olevalla lomakkeella.

Maailmankansalaisen kypsyyskoe  on kaikenikäisille kansainvälisyysasioista kiinnostuneille suunnattu itsenäisen opiskelun muoto. Se soveltuu erinomaisesti suoritettavaksi osana koulujen ja oppilaitosten opetustarjontaa. Kypsyyskokeen suorittaminen voi olla vapaavalintainen kurssi, projekti- tai päättötyö tai se voi korvata osia opintokokonaisuuksista.

Globaalikasvatus.fi on Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen (KEPA) ja sen jäsenjärjestöjen yhteinen projekti kansainvälisyyskasvatuksen tehostamiseksi. Sivuille on koottu tietoa mm. eri organisaatioiden tuottamasta aiheeseen liittyvästä materiaalista. Kansainvälisyyskasvatus määritellään näillä sivuilla laajasti maailmanlaajuiseen yhteisvastuuseen ohjaavaksi toiminnaksi.

Taksvärkki ry:n toiminnan tavoitteena on edistää kehitysmaiden lasten ja nuorten elinoloja ja ihmisoikeuksia sekä kannustaa ja tukea suomalaisia nuoria maailmanlaajuiseen yhteisvastuuseen. Saavuttaakseen nämä tavoitteet Taksvärkki ry toteuttaa kehitysyhteisyöhankkeita kehitysmaissa ja kansainvälisyyskasvatusta Suomessa. Taksvärkki ry on tuottanut vuodesta 1999 lähtien oppimateriaaleja mm. tietopaketteja maista, joita autetaan vuosittaisella keräyksellä.

Liikunnan kansainvälisyyskasvatus
Tietoa ja opetusharjoitteita kansainvälisyyskasvatukseen.
- Liikunnan kehitysyhteistyö LiiKE ry ja Opetusministeriön liikuntayksikkö