Opettajien kv täydennyskoulutus

Kotimaisten koulutuksen järjestäjien kurssien lisäksi opettajat ja opetusalan virkamiehet voivat hakea koulutusta kansainvälisestä tarjonnasta. Ohessa vasemmalla tietoja opettajien kansainvälisestä täydennyskoulutustarjonnasta.

Euroopan neuvoston opettajien täydennyskoulutusohjelma Pestalozzi
CEDEFOP