Verkot ja verkostot

European Schoolnet (EUN)

Eurooppalainen kouluverkko eli European Schoolnet (EUN) on 23 Euroopan maan opetusministeriön yhteishankkeena ja Euroopan komission tuella syntynyt kouluverkkopalvelu ja toiminta, jonka kantavana voimana ovat erillishankkeet. Toiminnassa on mukana tuhansia kouluja, opettajia ja oppilaita eri puolilta Eurooppaa. Eurooppalaisella kouluverkolla on useita alaprojekteja, mm. eTwinning

Euroopan erityisopetuksen kehittämiskeskus

Euroopan erityisopetuksen kehittämiskeskus on riippumaton ja hallinnollisesti itsenäinen organisaatio, jonka tukena ovat 18 osallistujamaan opetusministeriöt - näihin maihin lukeutuvat EU:n nykyiset 15 jäsenmaata sekä Islanti, Norja ja Sveitsi - sekä konkreettisten projektien kautta myös Euroopan komissio. Baltian maat - Viro, Latvia ja Liettua - osallistuvat kehittämiskeskuksen toimintaan tarkkailijajäseninä. Tutustu myös suomenkielisiin sivuihin EDU.fissä.  

Valhalla

Valhallan tavoite on

  • tiedottaa Pohjoismaiden lasten- ja nuortenkulttuurista tiedottaa kansallisista tapahtumista, joissa on pohjoismaista ulottuvuutta
  • levittää ideoita ja kokemuksia kaikille, jotka työskentelevät lasten- ja nuortenkulttuurin parissa Pohjoismaissa
  • kehitellä mahdollisuuksia kontaktien ja verkoston luomiseen

- Pohjoismaiden ministerineuvosto