Euroopan ulkopuolisia kouluverkostoja

Globaaleja verkostoja

Global Schoolhouse - Yhdistää lapset ympäri maailman! Global SchoolNet tarjoaa verkkomateriaalia opettajille yhteistyöhön, kommunikointiin ja jaettujen kokemusten hyödyntämiseen.

SchoolNet Global - Vuonna 1998 Isossa Britanniassa aloitettu projekti, jonka tarkoituksena on ollut kerätä 4-18-vuotiaiden mietteitä ja tuntemuksia elämisestä 21. vuosisadalla.

Amerikka

Indiana Department of Education - Indianan osavaltion kouluverkko.

Nycenet Online Learning Community - New Yorkin kaupungin opetustoimi. Oppi- ja opetusmateriaalia sekä informaatiosivusto oppilaille, opettajille ja vanhemmille.

The Texas Education Network - TENET:in tarkoitus on tuottaa käyttökelpoisia ja päivitettyjä resursseja Texasin osavaltion opettajille, opiskelijoille, vanhemmille ja päättäjille.

Afrikka

SchoolNet Africa- Afrikan mantereen maiden yhteinen kouluverkkohanke, joka pitää yhteyttä eri valtioiden alueella toimiviin kouluverkkoihin, tekee taustatutkimuksia ja pyrkii edistämään tieto- ja viestintätekniikan käyttöä afrikkalaisessa koulutuksessa afrikkalaisin voimin. Sivuston Schoolnet Centren kautta löydät linkit eri Afrikan valtioiden alueilla toimiviin kouluverkkoihin.

SchooNet South Africa - Etelä-Afrikan kouluverkko on Afrikan maiden verkoista vanhin - se juhli vuonna 2007 10-vuotistaivaltaan. Etelä-Afrikan provinsseilla - jotka käytännössä ovat koulutuksen kansallisten strategioiden toteuttajia - on omia alueellisia kouluverkkoja.

Aasia

SchoolNet Iran - SchoolNetIran mahdollistaa koulujen ja kulttuuri-instituutioiden yhdistämisen Internetiin. Se tarjoaa mahdollisuuden päästä verkon tarjoamiin koulutusresursseihin.

Schoolnet Japan - Kouluttajien organisaatio, joka kehittää Internetin hyötykäyttö peruskoulussa ja toisen asteen oppilaitoksissa.

SchoolNet Lebanon - on projekti, joka yhdistää kaikki Libanonin yleiset ja yksityiset koulut ja useat kirjastot verkkoon.

SchoolNet Thailand - Thaimaan kansallinen verkko.

Australia ja Uusi-Seelanti

Education Services Australia - Autralian avoin kouluverkko, joka pyrkii tukemaan ja edistämään verkko-oppimista ja -opetusta ja toimii hyvänä lähtökohtana tutustua valtion koulutusjärjestelmään.

edCentre - kaksikielinen portaali uusiseelantilaisesta koulutuksesta.

Te Kete Ipurangi - The Online Learning Centre - Uuden Seelannin opetusministeriön ylläpitämä verkosto ja materiaalipankki opetuksen tueksi.