Kilpailut ja teemapäivät

Tästä osiosta löydät tietoa erilaisista koululaisille ja opiskelijoille suunnatuista kilpailuista sekä teemapäivistä, jotka sopivat opetuksen monipuolistamiseen ja mm. aihekokonaisuuksien käsittelemiseen .

Sivun ylälaidassa on linkkejä teemapäivien ja -vuosien sivustoihin, joihin Opetushallitus on tuottanut kouluille soveltuvaa aineistoa teemapäivän - ja vuoden järjestämistä helpottamaan.

Ammatillisen koulutuksen parhaat käytännöt esiin

Parhaat käytännöt -logoOpetushallitus on avannut koulutuksen ja tutkinnon järjestäjille kilpailun hyvistä käytännöistä, jotka edistävät ammatillisen koulutuksen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta sekä tukevat reformin tavoitteita. Parhaat palkitaan lokakuussa järjestettävässä tapahtumassa.

Kilpailun teemat

1. Työelämäyhteistyö ja koulutuksen vaikuttavuus

Työelämäyhteistyön muotoja voivat olla esimerkiksi työelämäkumppanuudet ja -verkostot, työpaikalla tapahtuva oppiminen, yrittäjyyden edistäminen, opettajien työelämäyhteistyöjaksot ja asiantuntijavaihto sekä digitalisaation hyödyntäminen.

2. Talouden suunnittelu ja hallinta osaamisen kehittämisen tukena

Parhaat käytännöt voivat liittyä esimerkiksi talouden suunnitteluun ja seurantaan, tilojen ja laitteiden tehokkaaseen käyttöön, nuorten ja aikuisten koulutuksen raja-aitojen poistamiseen, pedagogisiin ratkaisuihin sekä resurssien ja hankintojen kohdentamiseen.

3. Opettajat osaamisen kehittymisen edistäjinä

Teeman käytännöt voivat liittyä esimerkiksi tavoitteellisen oppimisen tukemiseen, opiskelijoiden osallistamiseen, digitaalisten oppimisympäristöjen hyödyntämiseen, opettajuuteen työpaikoilla sekä opettajan oman osaamisen kehittämiseen.

4. Asiakaslähtöiset ja joustavat osaamisen kehittämispolut

Parhaat käytännöt voivat liittyä esimerkiksi yksilöllisiin osaamisen hankkimismahdollisuuksiin eri oppimisympäristöissä, työelämälähtöisiin oppimisratkaisuihin, osaamisen tunnistamiseen ja läpäisyn edistämiseen.

5. Rohkeimmat ideat ammatillisen koulutuksen kehittämiseksi

Koulutuksen tai tutkinnon järjestäjä voi esittää rohkeita, innovatiivisia ja toteuttamiskelpoisia ideoita ammatillisen koulutuksen tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden kehittämiseksi.

Kilpailuohjeet

Ehdotetun käytännön kuvaus on mahdollisimman konkreettinen ja sen toimivuudesta tulee olla näyttöä. Rohkeimmat ideat voivat olla vasta suunnitteluvaiheessa. Ehdotus voi sisältää tekstin lisäksi kuvia ja videomateriaalia. Kuvaukset tulee lähettää Opetushallituksen ”Hyvät käytännöt” -palveluun viimeistään 19.8.2016 mennessä.

Palkittavat käytännöt valitsee Opetushallituksen esikarsinnan pohjalta arviointiraati, jossa ovat edustettuina TEM, AMKE, OAJ, Kuntaliitto, SAK, EK, STTK, MTK, Suomen Yrittäjät, SAJO, Sakki ja Osku. Arviointikriteerejä ovat tuloksellisuus ja vaikuttavuus, reformin tavoitteiden toteutuminen sekä hyödynnettävyys ja siirrettävyys muihin toimintaympäristöihin.

Parhaat käytännöt julkistetaan ja palkitaan Helsingin Kalastajatorpalla 10-11.10.2016 järjestettävässä seminaarissa.

Tarkemmat ohjeet

Hyvät käytännöt -palvelu

Parhaat käytännöt -logoOpetushallitus on avannut koulutuksen ja tutkinnon järjestäjille kilpailun hyvistä käytännöistä, jotka edistävät ammatillisen koulutuksen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta sekä tukevat reformin tavoitteita. Parhaat palkitaan lokakuussa järjestettävässä tapahtumassa.