Kilpailut ja teemapäivät

Tästä osiosta löydät tietoa erilaisista koululaisille ja opiskelijoille suunnatuista kilpailuista sekä teemapäivistä, jotka sopivat opetuksen monipuolistamiseen ja mm. aihekokonaisuuksien käsittelemiseen .

Sivun ylälaidassa on linkkejä teemapäivien ja -vuosien sivustoihin, joihin Opetushallitus on tuottanut kouluille soveltuvaa aineistoa teemapäivän - ja vuoden järjestämistä helpottamaan.

Tutustu paloturvallisuusviikon teema-aineistoihin

Tulipalo koulurakennuksessa on aina vakava vaara. Koulun turvallisuudesta vastaa rehtori, mutta tulipalojen ehkäisy koulussa kuuluu sekä koulun henkilöstölle että oppilaille. Paloturvallisuusviikko 25.11.–1.12. on hyvä hetki katsastaa, millä tolalla paloturvallisuusosaaminen on koulussanne. Viikon nettisivuillaolevan Palometrin avulla on helppo käydä läpi paloturvallisuuden perusasiat kouluympäristössä. Nuorimpien oppilaiden kanssa voi tutustua Mini-Palometriin.

Miten koulun paloturvallisuus taataan?

Kun turvallisuudesta huolehditaan yhdessä, niin oppilaat kuin henkilökuntakin oppivat oikeita toimintatapoja, joita tarvitaan myös koulun ulkopuolella. Koulun pelastussuunnitelmassa on toimenpiteet vaarojen ja riskien vähentämiseksi ja tulipalossa toimimiseksi. On tärkeää, että jokainen tuntee itseensä liittyvät asiat pelastussuunnitelmasta.

Palometrin tarkistuslistasta löydätte tiiviin listauksen tarvittavista toimenpiteistä paloturvallisuuden ylläpitämiseksi.

Läheltä piti!

Me kaikki tunnemme jonkun, jonka kohdalle on sattunut tulipalo. Useimmiten tulipalosta onneksi selvitään säikähdyksellä tai ainakin vältytään henkilövahingoilta. Paloturvallisuusviikon sivuille (http://paloturvallisuusviikko.fi/tarinat/) on koottu tyypillisimmät tilanteet, joissa riski tulipalon syttymiseen on suuri. Tutustukaa tarinoihin! Voitte myös lähettää koululaisten tarinoita varoitukseksi ja opastukseksi muille. Nuorimpien oppilaiden kanssa voi tutustua Mini-Palometriin.

Muistakaa tehdä Palometri ja saatte pienellä vaivalla selville, kuinka hyvin paloturvallisuusasiat ovat koulussanne hoidettu!

Paloturvallisuusviikkoa koordinoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö yhteistyössä sisäministeriön, Suomen Palopäällystöliiton, Nuohousalan Keskusliiton, Finanssialan, EHYT ry:n, Suomen Kiinteistöliiton, Suomen Omakotiliiton sekä pelastuslaitosten, pelastusliittojen ja palokuntien kanssa. Paloturvallisuusviikon rahoittaa Palosuojelurahasto ja sen yritysyhteistyökumppani on LähiTapiola.

Palometri-logoPaloturvallisuusviikko 25.11.–1.12. on hyvä hetki katsastaa, millä tolalla paloturvallisuusosaaminen on koulussanne. Tutustu kouluille ja päiväkodeille suunniteltuihin materiaaleihin paloturvallisuudesta.