Kilpailut ja teemapäivät

Tästä osiosta löydät tietoa erilaisista koululaisille ja opiskelijoille suunnatuista kilpailuista sekä teemapäivistä, jotka sopivat opetuksen monipuolistamiseen ja mm. aihekokonaisuuksien käsittelemiseen .

Sivun ylälaidassa on linkkejä teemapäivien ja -vuosien sivustoihin, joihin Opetushallitus on tuottanut kouluille soveltuvaa aineistoa teemapäivän - ja vuoden järjestämistä helpottamaan.

Valtakunnallinen opettajatiedonkeruu alkamassa

Tilastokeskus kerää opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen perus- ja aikuiskoulutuksen sekä vapaan sivistystyön opettajatietoja 1.3.2016 alkaen.

Tämänvuotinen tiedonkeruu tapahtuu sähköisillä tiedonkeruulomakkeilla. Kyselyllä tuotetaan tietoja muun muassa opettajakelpoisuudesta, opettajakunnan ikärakenteesta, opetusryhmien koosta ja opettajien osallistumisesta täydennyskoulutukseen ja työelämäjaksoille. Tietoja käytetään opettajankoulutustarpeiden ennakoimiseen ja täydennyskoulutuksen kehittämiseen.

Tiesitkö, että…

Luokanopettajien kelpoisuustilanne vaihtelee alueellisesti. Maakunnittain paras kelpoisuustilanne oli Pohjois-Karjalassa, jossa luokanopettajista 99,1 prosentilla oli muodollinen kelpoisuus hoitamaansa tehtävään. Kelpoisuustilanne oli muuta maata ongelmallisempi eteläisessä Suomessa.

Lukion matematiikan opettajista 98,1 prosentilla oli kelpoisuus tehtäväänsä. Lukion rehtoreista 38,3 prosenttia oli naisia. Pohjoissuomalaiset ammatillisen koulutuksen opettajat olivat erityisen aktiivisia täydennyskoulutukseen osallistujia. Vain harvalla opettajalla (14,5 %) oli henkilökohtainen koulutus- ja kehittämissuunnitelma.

Nämä tiedot ja paljon muuta tilastotietoa opettajista on saatu vuonna 2013 toteutetusta valtakunnallisesta opettajatiedonkeruusta.

Tiedonkeruu uudistuu

Tiedonkeruuprosessi on tänä vuonna täysin uudistettu aikaisemmasta. Oppilaitoksilta kerätään helmikuussa ainoastaan oppilaitoksen opettajien yhteystiedot. Maaliskuussa opettajat pääsevät vastaamaan itse kyselyyn suoraan verkkolomakkeella. Oppilaitokset ja opettajat otettiin mukaan myös tiedonkeruun suunnitteluvaiheessa. Sekä yhteystietojen keruusta että opettajatiedonkeruusta tehtiin syksyllä pilotti muutamalle koululle.

Opettajatiedonkeruita on tehty vuosina 2002, 2005, 2008, 2010 ja 2013. Vuonna 2013 tiedonkeruussa kaikkien oppilaitosten vastausprosentti oli 89 prosenttia.

Opettajatiedonkeruun tuloksista tuotetaan julkaisu Opettajat Suomessa 2016, jossa analysoidaan suomalaisen opettajakunnan ikärakennetta, kelpoisuustilannetta, sukupuolijakaumaa, täydennyskoulutukseen osallistumista ja muuta opettajien aseman ja opettajankoulutuksen kannalta keskeistä tilastotietoa.

Opettajatiedonkeruuta on valmisteltu opetus- ja kulttuuriministeriön, Tilastokeskuksen, Opetushallituksen, KT Kuntatyönantajien, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n ja Kuntaliiton yhteistyönä. Opetushallitus ja Opetus- ja kulttuuriministeriö toivovat, että mahdollisimman moni opettaja osallistuu tiedonkeruuseen.

Lisätietoja tiedonkeruun toteutuksesta:

Elina-Maria Kekkonen, Tilastokeskus
Markku Hartonen, Timo Kumpulainen, Kristiina Volmari, Opetushallitus
Armi Mikkola, opetus- ja kulttuuriministeriö

KuvituskuvaPerusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen perus- ja aikuiskoulutuksen sekä vapaan sivistystyön opettajatietojen keruu alkaa 1.3. Verkkokyselyn tietoja käytetään opettajankoulutustarpeiden ennakoimiseen ja täydennyskoulutuksen kehittämiseen.