Taustaa

Valtakunnallinen koulurauhan julistus

Koulurauha julistettiin ensimmäisen kerran vuonna 1990 Turussa Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piirin toimesta. Vuonna 1994 vastuu siirtyi liiton keskustoimistolle. Opetushallitus liittyi Koulurauhaan vuonna 1996, sisäasiainministeriön poliisi-osasto vuonna 2000 ja Folkhälsan vuonna 2006.

Valtakunnallinen Koulurauhan julistustilaisuus järjestetään lukuvuoden ensimmäisen tai toisen viikon aikana. Oppilaat laativat koulurauhan julistuksen, ja sen lukee paikkakunnan tukioppilaista valittu oppilas suomeksi ja ruotsiksi. Useina vuosina julistus on luettu myös muilla kielillä, jotka sopivat vuoden teemaan tai julistuskaupunkiin. Alueen koulut kerääntyvät torille tai puistoon kuuntelemaan julistusta.

Viime vuosina julistus on lähetetty myös radiossa. Tilaisuuksissa on esiintynyt koululaisten lisäksi nuorten suosikkiyhtyeitä tai -artisteja. Tapahtumassa Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Opetushallitus, sisäasiainministeriön poliisiosasto ja Folkhälsan tiedottavat kunkin vuoden kouluyhteistyöhön liittyvistä teemoista, toiminnasta ja uudesta materiaalista. Samalla kannustetaan kouluja koko lukuvuoden ajan kestävään toimintaan turvallisen koulun puolesta. Myös koulukohtaisia ja alueellisia tapahtumia järjestetään eri puolilla maata. Vuoden teemaan liittyen valmistetaan koulujen käyttöön materiaalia ja koulutusta ja kannustetaan kouluja käsittelemään aihetta lukuvuoden aikana.

Valtakunnallisen tilaisuuden "kierrättämisen" eri puolilla Suomea tavoitteena on vahvistaa kunkin alueen toimintaa ja antaa yhä useammalle nuorelle henkilökohtainen mahdollisuus osallistua valtakunnalliseen tilaisuuteen ja sen valmisteluihin.

Koulurauha muissa maissa

Koulurauha-ohjelma on kansainvälisestikin ainutlaatuinen esimerkki vahvasta ja toimivasta yhteistyöstä eri viranomaistahojen, kuntien ja järjestöjen välillä.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto on tukenut Koulurauha-ohjelman käyttöönottoa Virossa, Kreikassa, Espanjassa ja Puolassa. Tällä hetkellä MLL tekee Koulurauha-ohjelman puitteissa yhteistyötä Lontoon poliisin ja espanjalaisen Confapea -järjestön kanssa.

Aikaisemmin koulurauhatyötä on tehty kansainvälisesti EU:n Daphne II -ohjelmasta rahoitusta saaneen School Peace -projektin kautta. Projektiaika oli 12 kk huhtikuusta 2005 maaliskuuhun 2006.

Virossa Koulurauha julistettiin ensimmäisen kerran Tallinnassa vuonna 1999.

Norjassa vuonna 2002 annetun ensimmäisen koulurauhajulistuksen hyvät tulokset ovat rohkaisseet norjalaisia jatkamaan kiusaamista ehkäiseviä toimia. Ensimmäinen kiusaamisen vastainen julistus annettiin Norjassa 23.9.2002. Siinä osapuolet sitoutuivat edistämään nollatoleranssia kiusaamisen suhteen. Kunnianhimoinen tavoite on tuonut tuloksia. Tuoreet tutkimukset osoittavat, että kiusaamisen kohteiksi joutuneita lapsia on nyt 30 % vähemmän kuin kolme vuotta sitten. Tämä on ennen kaikkea paikallisten ja koulukohtaisten toimien ansiota.

Muualla verkossa

Koulurauhan verkkosivut