Liikennekasvatus

SuojatieLiikennekasvatuksen tavoitteena on liikennekäyttäytymistä ja -turvallisuutta edistävien taitojen, tietojen ja asenteiden kehittäminen varhaiskasvatuksessa ja kaikilla kouluasteilla. Suunnittelun lähtökohtana ovat oppilaan ikä, liikenneympäristö, oppilaiden kokemukset, liikkumistarpeet ja yksilölliset taidot. Sisältöä rakennetaan aiemmin opittujen asioiden pohjalta oppilaan taitojen kehittyessä.

Turvallisia toimintatapoja opetetaan niin kotona kuin koulussa. Turvalliset toimintatavat omaksutaan varmimmin, kun lapsen ja nuoren lähiympäristö tukee omalla esimerkillään ja käytöksellään vastuullista toimintaa liikenteessä. Liikennekasvatus on parhaimmillaan pitkäjänteistä ja jatkuvaa. Siirryttäessä kouluasteelta toiselle, turvallisten toimintatapojen tulisi säilyä ja niiden tulisi olla osa jokapäiväistä elämää.

Liikenneturvallisuusviikko 2018 – Turvallisesti kävellen ja pyörällä

Liikenneturvan koordinoimaa valtakunnallista koulujen liikenneturvallisuusviikkoa vietetään ensi syksynä jälleen viikolla 37, eli 10. - 14.9.2018. Viikon avajaiset pidetään tänä vuonna Ruovedellä 10.9.2018.

Uudet aineistot tämän vuoden teeman tueksi julkaistaan heti elokuussa koulujen alkaessa ja viikosta pyritään viestimään kouluille elokuusa.

Liikenneturvallisuusviikko 2018 – Turvallisesti kävellen ja pyörällä (materiaalit tulossa)

Katso myös:

Liikenneturvan opettajien sivut

Elisa Helinin blogikirjoitus: Ihmisenmittainen liikenne – lapsenmittainen koulutie

Koulujen liikenneturvallisuusviikkoa vietetään 11.–15.9. – teemana koulumatkojen turvallisuus

Koulujen liikenneturvallisuusviikkoa vietetään tänä vuonna teemalla koulumatkan turvallisuus. Lasta voidaan valmentaa turvalliseen ja vastuulliseen liikkumiseen, kun koulumatkakokemuksia käsitellään osana opetusta. Kolmattatoista kertaa vietettävän liikenneturvallisuusviikon tavoitteena on innostaa oppilaita, opiskelijoita ja opettajia käsittelemään turvallista liikkumista eri oppiaineiden yhteydessä ja osana monialaisia oppimiskokonaisuuksia.

Liikennekasvatuksen yhteistyöverkosto on koonnut opettajien työn tueksi vinkkejä, joiden avulla aihetta voi käsitellä eri ikäisten oppilaiden kanssa. Perusopetuksen vinkkejä voi hyödyntää monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa. Aiheen käsittelyn ei tarvitse rajoittua teemaviikkoon, vaan liikenneturvallisuuteen liittyviä aiheita voi käsitellä läpi kouluvuoden

– Mukana on paljon konkreettisia keinoja, joiden avulla opettaja voi ottaa liikennekasvatuksen sisällöt opetuksessa ja antaa oppilaille eväitä huomioida liikenteeseen liittyviä asioita, toteaa Opetusneuvos Elisa Helin Opetushalllituksesta.

Koulujen liikenneturvallisuusviikkoa vietetään tänä vuonna teemalla koulumatkan turvallisuus. Liikennekasvatuksen yhteistyöverkosto on koonnut opettajien työn tueksi vinkkejä, joiden avulla aihetta voi käsitellä eri ikäisten oppilaiden kanssa.