Liikennekasvatus

SuojatieLiikennekasvatuksen tavoitteena on liikennekäyttäytymistä ja -turvallisuutta edistävien taitojen, tietojen ja asenteiden kehittäminen varhaiskasvatuksessa ja kaikilla kouluasteilla. Suunnittelun lähtökohtana ovat oppilaan ikä, liikenneympäristö, oppilaiden kokemukset, liikkumistarpeet ja yksilölliset taidot. Sisältöä rakennetaan aiemmin opittujen asioiden pohjalta oppilaan taitojen kehittyessä.

Turvallisia toimintatapoja opetetaan niin kotona kuin koulussa. Turvalliset toimintatavat omaksutaan varmimmin, kun lapsen ja nuoren lähiympäristö tukee omalla esimerkillään ja käytöksellään vastuullista toimintaa liikenteessä. Liikennekasvatus on parhaimmillaan pitkäjänteistä ja jatkuvaa. Siirryttäessä kouluasteelta toiselle, turvallisten toimintatapojen tulisi säilyä ja niiden tulisi olla osa jokapäiväistä elämää.

Liikenneturvallisuusviikko 2018 – Turvallisesti kävellen ja pyörällä

Liikenneturvan koordinoimaa valtakunnallista koulujen liikenneturvallisuusviikkoa vietetään ensi syksynä jälleen viikolla 37, eli 10. - 14.9.2018. Viikon avajaiset pidetään tänä vuonna Ruovedellä 10.9.2018.

Uudet aineistot tämän vuoden teeman tueksi julkaistaan heti elokuussa koulujen alkaessa ja viikosta pyritään viestimään kouluille elokuusa.

Liikenneturvallisuusviikko 2018 – Turvallisesti kävellen ja pyörällä (materiaalit tulossa)

Katso myös:

Liikenneturvan opettajien sivut

Elisa Helinin blogikirjoitus: Ihmisenmittainen liikenne – lapsenmittainen koulutie

Liikenneaiheinen teemapäivä kouluun

LiikennekasvatusLiikenneturvan sivulta löydät lehtäviä aina ajankohtaiseen alakoulun liikennekasvatukseen. Liikennerastien kuvauksissa on ohjeet toteutukseen eri luokka-asteilla. Ideat voi ottaa sellaisenaan käyttöön tai räätälöidä koulun koon, sijainnin ja muiden tarpeiden mukaan. Rastit voi toteuttaa yksittäin tai koota niistä esimerkiksi liikenneturvallisuusaiheisen tapahtumapäivän.

Tehtävät on suunniteltu yhteen tai useampaan oppiaineiseen tai aihekokonaisuuteen sopivaksi siten, että ne hyödyntävät liikenneturvallisuusaiheen lisäksi myös kyseistä oppiainetta.

Liikenneturvallisuustehtäviä alakoulun liikennekasvatukseen

Liikenneturvallisuustehtäviä vuosiluokkien 7-9 liikennekasvatukseen

KuvituskuvaLiikenneturvan sivulta löydät tehtäviä aina ajankohtaiseen liikennekasvatukseen. Liikennerastien kuvauksissa on ohjeet toteutukseen eri luokka-asteilla ja tehtävät voidaan ottaa osaksi eri oppiaineiden opetusta.