Ammatit 100 v – Menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus!

ammattit100vSuomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuosi 2017 on sukupolvemme merkittävin juhlavuosi. Se antaa mahdollisuuden ymmärtää mennyttä, kokea vuosi yhdessä ja luoda suuntaa Suomen tulevaisuuteen.Suomen itsenäisyyden juhlavuoden teemana on Yhdessä. Juhlavuoden kunniaksi Opetushallitus järjestää tulevan lukuvuoden 2016–2017 ajan kestävän tempauksen “Ammatit 100 v Menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus!

Työn muutos 100 vuoden ajalla

Tempauksen tavoite on kuvata työn muutosta 100 vuoden ajalta. Opetushallitus rohkaisee ammatillisen koulutuksen ja tutkinnon järjestäjiä tarjoamaan opiskelijoille opettajille, sekä työelämän yhteistyökumppaneille mahdollisuuden tarkastella yhdessä eri ammattien muutosta 100 vuoden ajanjaksolla. Yhteisen työskentelyn tuloksena toivotaan syntyvän yhteiseen käyttöön avoimesti jaettavia lyhyitä videoklippejä (kokonaiskesto noin 3 minuuttia) ammattien ja työn muutoksesta 100 vuoden aikana. Videot voidaan toteuttaa hyödyntäen käytettävissä olevia laitteita ja/tai opiskelijoiden omia laitteita (BYOD).

Ammatit 100 v / Yrken 100 år -Facebook-ryhmä

Osallistujat voivat vapaasti julkaista syntyvät videoklipit tempauksen Ammatit/Yrken100 -Facebook-sivulla. Videoklippien tulee olla julkaistavissa CC-BY-SA-lisenssillä ja kuvauslupien tulee olla kunnossa. Lisätietoa linsensseistä ja tekijänoikeuksista.

Parhaat videot

Parhaat videot julkaistaan “Ammatit 100 v / Yrken 100 år” -YouTube-kanavassa ja linkitetään alojen ja ammattien kuvausten yhteyteen osaksi viraston verkkopalveluita. Parhaissa videoissa ammatin kehittymistä tarkastellaan monipuolisesti ja eri näkökulmísta. Keskeisin videoiden arviointikriteeri ei siis ole lopullisen tuotoksen korkea tekninen laatu, vaan kannustetaan yhteistyöhön ja tuotosten jakamiseen tekijänoikeuksia kunnioittaen.

Vuoden 2017 Educa-messujen yhteydessä järjestetään videoklippien katselutilaisuus ja parhaat palkitaan.

Osaamisen tunnustaminen

Koulutuksen aikana videon toteutustapa voi olla esim. monialainen projektioppimisen kokonaisuus, joka toteutetaan opettajien ohjauksessa yhteistyössä työelämän kanssa.

Toteutuksessa syntynyttä osaamista voidaan tunnustaa esimerkiksi

  • tieto- ja viestintätekniikka (tekijänoikeudet, mediataidot, kuvausluvat))
  • taide ja kulttuuri (produktion suunnittelu ja toteutuskokonaisuutena)
  • ammatillisiin tutkinnon osiin liittyvä osaaminen (työn muutos 100 vuoden ajalta, historia ja nykyisyys)
  • kielet (videon tekstitys)

Osallistuminen tempaukseen kehittää monipuolisesti eri osapuolten osaamista. Se kautta muodostuu nuorille kuva ammatin historiasta sekä toisaalta se käynnistää keskustelun opiskelijoiden, opettajien ja työelämän edustajien välille ammattien nykytilasta ja tulevaisuuden osaamistarpeista. Toivomme tempaukseen aktiivista osallistumista.

Lisätietoja

Minna Taivassalo (suomenkielinen ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus)
Helena Öhman (ruotsinkielinen ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus)

Suomi100