Satavuotiaan Suomen historiaa

Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuosi 2017 sopii erinomaisesti kaikkia koulun oppiaineita eheyttäväksi monialaiseksi oppimiskokonaisuudeksi, joka linkittyy myös lukion laaja-alaisuuteen, aihekokonaisuuksiin ja teemakursseihin.

Suomen itsenäisyyden historian ja demokraattisen kansalaisyhteiskunnan kehityksen teemat nousevat peruskoulujen ja lukioiden opetussuunnitelmien mukaisesti erityisesti kaikille yhteisten historian ja yhteiskuntaopin oppiaineiden tavoitteissa ja sisällöissä sekä muun muassa äidinkielen, kuvataiteen, maantieteen ja musiikin oppiaineiden kautta.

Juhlavuoden yhtenä tavoitteena kouluissa ja oppilaitoksissa on syventää lasten ja nuorten kansakunnan arjen ja juhlan historian tuntemusta sekä tulevaisuuden visioimista elämyksellisyyttä, kokemuksellisuutta ja yhdessä tekemistä painottaen. Pyrkimyksenä on uuden opetussuunnitelman mukaisesti vahvistaa yhteistyötä lähiyhteisön eri toimijoiden, kuten museoiden, kansalaisjärjestöjen ja muiden organisaatioiden, yritysten ja median kanssa monipuolisissa oppimisympäristöissä oppilaita osallistavia ja innostavia toiminta- ja oppimismuotoja kehittäen.

Aineistoja Suomen historiasta

Suomi100