#TAPAKASVATUS

Sinuttelu teitittely -sanapilviOpetushallitus kannustaa kouluja osallistumaan tapakasvatusviikkoon viikolla 38. Tapakasvatuksen teemaviikko on tilaisuus yhdistää oppilaiden osallistuminen sekä tapakulttuurin opettaminen kouluissa.

Tapakasvatusviikon avulla pyritään sitouttamaan kouluja tapakasvatukseen ja luomaan ymmärrystä hyvien tapojen merkityksestä yhteiskunnassa. Samalla tavoitellaan kouluissa tilaisuuksia herättää oppilaissa tahtoa kehittää koulun omaa toimintakulttuuria. Oppilaskuntatoimintaa ja tapakasvatusta yhteen tuomalla on kouluissa ja oppilasryhmissä teemaviikolla mahdollista käydä keskustelua yhteisistä pelisäännöistä sekä kannustaa ottamaan kantaa ja tekemään päätöksiä ryhmässä.

Esimerkkinä "tilannetaju ja tapataituruus" -teema

Koulut voivat halutessaan hyödyntää "tilannetaju ja tapataituruus" teemaa tapakasvatusviikolla. Jokaiselle tapakasvatusviikon päivälle on oma alateemansa, joiden avulla voidaan pohtia, mitä hyvät tavat tarkoittavat eri tilanteissa ja ympäristöissä.

Tapakasvatusviikon teema korostaa tilannelähtöistä tapojen tuntemista ja noudattamista. Tapakulttuuri elää ja muuttuu, mutta hyvän käytöksen merkitys säilyy ennallaan: Tapojen tunteminen ja kaunis käytös lisäävät viihtyvyyttä ja toisten huomioon ottamista ja keskinäistä arvostusta. Kaikkien on mukava kuulua yhteisöön, jossa on tapana ottaa toiset huomioon kaikenlaisissa kohtaamisissa.

Tilannetajua ja tapataituruutta -teemaviikon päivät sisältävät erilaisia aihekokonaisuuksia, jotka ovat:

  • Maanantai: Oi aikoja oi tapoja: Tavat ennen ja nyt. Miten maailma on muuttanut tapoja ja perinteitä. Tavat ovat tärkeitä, mutta eivät synny itsestään tai tyhjästä. Hyviä käytöstapoja tulee harjoitella.

  • Tiistai: Kiitos ja anteeksi: Otetaan jokapäiväiset, mutta tärkeät tilanteet haltuun. Näkökulmana korostuu oppilaan oman käyttäytymisen tiedostaminen.

  • Keskiviikko: Hyvän tavan teknologia: asianmukainen viestiminen eri kanavissa, "kerran netissä, aina netissä" - tekstit ja kuvat jäävät verkkoon. Millainen on hyvä nettietiketti?

  • Torstai: Yhteiselämän pelisäännöt: Ihmisenä ihmisten keskellä, miten muiden kanssa toimitaan? Ryhmätyöskentelytaidot ja toisten huomioiminen ovat teemapäivän keskiössä.

  • Perjantai: Juhlien tapatietoa: Pöytätavat, käytösetiketti. Tavat tilanteen mukaan niin arjessa kuin juhlassa.

Tapakasvatus opetussuunnitelman perusteissa

Tapakasvatus näkyy uudessa opetussuunnitelmassa osana arvopohjaa, toimintakulttuuria, oppiaineita sekä laaja-alaisia osaamiskokonaisuuksia. Opetuksen valtakunnallisiin tavoitteisiin kuuluvat muiden muassa yhteistyö, vastuullisuus sekä kasvu hyviin tapoihin. Seitsemästä laaja-alaisesta osaamisalueesta jokaisessa eli Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1), Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2), Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3), Monilukutaito (L4), Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5), Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6) sekä Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7) sisältävät tapakasvatuksen elementtejä, jotka heijastuvat kaikkiin oppiaineisiin.

Tapakasvatus ilmenee uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa esimerkiksi opettajien ohjauksena ja kannustuksena toisten kuuntelemiseen, yhdessä tekemiseen ja yhteisten sääntöjen luomiseen, tieto- ja viestintäteknologian vastuulliseen ja turvalliseen käyttöön sekä vastuunottoon oppimisympäristön viihtyisyydestä ja ilmapiiristä. Oppiaineista kotitalous, yhteiskuntaoppi, ympäristöoppi, terveystieto, liikunta, uskonto ja elämänkatsomustieto sekä äidinkieli ja muut kielet vahvistavat erityisesti tapakasvatusta.

Tapakasvatusviikon avulla pyritään sitouttamaan kouluja tapakasvatukseen ja luomaan ymmärrystä hyvien tapojen merkityksestä yhteiskunnassa. Samalla aktivoidaan oppilaiden oma halu kehittää koulun toimintakulttuuria. Oppilaskuntatoiminnassa ja muissa oppilasryhmissä on teemaviikolla mahdollista käydä keskustelua yhteisistä pelisäännöistä sekä kannustaa ottamaan kantaa ja tekemään yhteisiä päätöksiä ryhmässä.

Tapakasvatus osana laaja-alaisen osaamisen oppimisjatkumoa- taulukko (pdf)

Lisätietoja tapakasvatusviikosta

opetusneuvos Marjaana Manninen, puh. 029 533 1142,

Jaa hyvä käytäntö!

Hyvät käytännöt -verkkopalvelu
Tutustu palvelussa muiden käyttäjien kehittämiin hyviin käytäntöihin tai ehdota itse uutta.

Tapakasvatus mediassa

Tapakasvatus (Scoop.it)
Tapakasvatuksen Scoop.it-sivulle on kerätty mediassa julkaistuja uutisia ja artikkeleita tapakasvatuksesta.

Pientä säätöö!! Kirja-uutuus

Pientä säätöö!! on tapakasvatuksen materiaali, joka soveltuu yläkoulun oppilaille sekä lukion ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoille. Materiaalia voi käyttää keskustelun virittämiseen ja hyvien tapojen edistämiseen myös erilaisissa kodin ja koulun yhteistyötilaisuuksissa sekä tapahtumissa, joissa nuoret kokoontuvat.

Kirjan on voi tilata Opetushallituksen verkkokaupasta.