Ajatuksia ja näkemyksiä tapakasvatuksesta

Tähän osioon ovat eri ikäiset ja eri alojen asiantuntijat kirjoittaneet tapakasvatuksen merkityksestä, tarpeellisuudesta ja läsnäolosta omassa elämässä. Kirjoittajat lähestyvät tapakasvatusasiaa erilaisista näkökulmista, jokainen omalla tavallaan omilla tavoillaan. Tapakasvatus koskettaa meitä kaikkia jokaisena päivänä kaikkialla.

Ensivaikutelma ihmisten kohtaamisessa syntyy kolmessa sekunnissa ja perustuu havaintoon ulkokuoresta. Sen jälkeen ihmistä arvioidaan hänen käyttäytymisensä perusteella. Hyvät tavat eivät vain kaunista, vaan ovat käyntikorttimme kaikkialla. Tapakasvatus on lapsen oikeus ja hyvät tavat ovat osa hyvinvoivan lapsen arjen taitoja. Hyvät ja yhtenäiset käytöstavat ovat perusedellytys toimivalle vuorovaikutukselle, jossa luodaan turvallisuutta ja sivistyneen kanssakäymisen perusta.Myönteinen ajattelu ja muiden kunnioittaminen, hyvien tapojen ottaminen osaksi jokaista hetkeä, pienet sanat kuten kiitos, ole hyvä, anteeksi – kaikki ne lisäävät hyvinvointia, viihtymistä ja välittämistä kouluissa.

Ajatuksia ja näkemyksiä

Innostus on tarttuvaa

Mikä saa sinut syttymään keskellä harmainta arkea? Onko se kenties oppilas tai kollega, joka silmät loistaen selittää lähes utopisilta kuulostavia visioitaan? Hetken kuunneltuasi huomaat innostuksen tarttuvan.

Taina Mäntylä

Kuluttaminen on osa tapakasvatusta

Suuri osa uusista kulutusilmiöistä muuttaa tai luo uutta tapakulttuuria. Digitalisoituminen muuttaa ihmisen tapaa toimia yhteiskunnassa, se on alue, jossa ei ole vakiintunutta tapaa. Eikä myöskään sukupolvelta toiselle siirtyviä tapoja.

Hanna Niittymäki

Ei "tytöt ensin" vaan toiset ensin!

Facebookissa pyöri kevään mittaan aivan käsittämätön video. Siinä noin 12-vuotias tyttö seisoi paikoillaan ja hänen eteensä tuotiin yksi kerrallaan samanikäisiä poikia, joita kehotettiin lyömään tyttöä. Kaikki pojat vuorollaan menivät hämilleen ja kieltäytyivät lyömästä. Video oli ilmeisesti tehty kampanjaan, jolla haluttiin ehkäistä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Harmillisinta oli, että tyttö esitettiin siinä objektina, nättinä esineenä, pojat aktiivisina toimijoina ja päätöksentekijöinä.

MIka Launikari

Sinuttelun ja teitittelyn ristiaallokossa

Sosiaalisissa tilanteissa kaikkein pahinta moukkamaisuutta on olla puhuttelematta tai jättää tervehtimättä, olipa kyseessä tuttu, puolituttu tai jopa täysin tuntematon ihminen. Se on täysin anteeksi antamatonta, eikä kerro ihmisestä itsestään mitään hyvää, vaan paljastaa tämän puutteelliset käytöstavat. Olipa paikkana sitten koulu, virastotalon hissi, kaupan kassajono tai oma kesätyöpaikka, muistetaan aina olla toisillemme kohteliaita ja huomaavaisia. Kavereiden kanssa ollaan ”sä ja mä”, mutta pidetään huoli myös siitä, että tiedetään, milloin täytyy osata sanoa ”Te”.

Milla Rekola

Hyvät tavat tarttuvat kouluyhteisön keskustelun lisääntyessä

"Oppilas- ja opiskelijakuntatoiminta on erinomaista vuorovaikutuskasvatusta, johon jokainen voi päivittäin tuoda oman osansa. Mitä varhemmin ihminen oppii, kuinka muiden näkemyksiä kuunnellaan ja omia mielipiteitä perustellaan, miten asioista neuvotellaan ja miten yhteishenkeä nostatetaan, sitä on helpompaa on arvostaa toista ja itseään", Suomen lukiolaisten liiton opiskelijatoiminnan suunnittelija Milla Rekola kirjoittaa .

Marianne Heikkilä

Pienillä asioilla on merkitystä

"Äidin kirje kosketti ja jäin miettimään omaa ja läheisten koulunalkua sekä sitä, kuinka tärkeää on ollut opettajan läsnäolo ja ne pienet asiat – villasukat jalassa, kahvikuppi kädessä, oppilaiden tervehtiminen kädestä pitäen, hyvän huomenen sanominen, silmiin katsominen. Perheet ovat tänä päivänä moninaisia ja tapakasvatuksen tulisi olla lapsen oikeus siinä kuin ihmisoikeudetkin", kirjoittaa Marttaliiton toiminnanjohtaja Marianne Heikkilä.

Yhteiselämän pelisäännöt – avain aikuisten maailmaan

"Ensimmäiset haastattelut ovat aina pelottavia. Se on hyppy tuntemattomaan samalla tavalla kuin silloin, kun ajoit ensi kerran pyörää ilman apupyöriä tai hyppäsit uima-altaaseen kympistä. 'Valmistaudu hyvin', sanovat opo ja äiti, mutta mitä se tarkoittaa? Yksi asia on ainakin varma: yhteiselämän pelisäännöt täytyy olla hallussa", kirjoittaa kesäharjoittelija Emma Rantanen Taloudellisesta tiedotustoimistosta.

Santeri Lohi

Tapataituruutta metsästämässä

"Julkisuudessa on viime vuosina käyty vilkasta keskustelua siitä, mitä peruskouluissa tulisi tuleville sukupolville opettaa. On puhuttu draamasta, koodaamisesta sekä yhteiskunnallisten valmiuksien lisäämisestä. Tapakasvatuksesta oppiaineena ei kuitenkaan ole keskusteltu lainkaan", Suomen Nuorisovaltuustojen liiton puheenjohtaja Santeri Lohi kirjoittaa.

Lauri Palsa

Verkko muuttuu osallistumalla. Millaisen verkon sinä haluat?

"Kasvokkaisessa keskustelussa sanat jäävät usein vain osallistujien mieliin, mutta verkossa erilaisiin keskusteluihin voi törmätä ja palata pitkänkin ajan jälkeen. Onkin hyvä miettiä ja keskustella myös muiden kanssa siitä, millainen olisi kaikille mahdollisimman hyvä verkko. Miten voit itse vaikuttaa siihen? Millaista käytöstä itse haluat nähdä verkossa?" Lauri Palsa Kansallisesta audiovisuaalisesta instituutista kirjoittaa.

Jarmo Linkosaari

Hyvät tavat osana elämäntaitoja ja tulevaisuutta

"Hyvät käytöstavat, jotka ovat olennainen osa elämäntaitoja, ovat tärkeä perusedellytys hyville ihmissuhteille niin opiskelussa, työssä kuin vapaa-aikanakin. Käyttäytymissäännöt ja normit on tarkoitettu helpottamaan elämää. Hyvien käytöstapojen pelisääntöjä on opittu kotona ja peruskoulussa", Taitaja2015-kilpailujohtaja Jarmo Linkosaari kirjoittaa.

Sari Sarkomaa

Minkä kotona oppii, sen koulussa taitaa

"Koulu on kodin merkittävä kasvatuskumppani. Vanhempien kasvatusvastuun tukeminen ja terveiden elämäntapojen edistäminen ovat tärkeä osa koulun tehtävää. Tämä tehtävä korostuu, kun haluamme vähentää lasten kasvaneita hyvinvointieroja", Opetushallituksen johtokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Sari Sarkomaa kirjoittaa.

Oppilasnäkökulma tapakasvatukseen

"Sovimme, että ei puhuta toisten puheen päälle ja viitataan aina, jos on asiaa. Harjoitus ja sääntöjen keksiminen oli kivaa, ja niitä kelpoisia sääntöjä tuli paljon!": kertoo Vilja 13-vuotias peruskoululainen.

Jaa hyvä käytäntö!

Hyvät käytännöt -verkkopalvelu
Tutustu palvelussa muiden käyttäjien kehittämiin hyviin käytäntöihin tai ehdota itse uutta.

Tapakasvatus mediassa

Tapakasvatus (Scoop.it)
Tapakasvatuksen Scoop.it-sivulle on kerätty mediassa julkaistuja uutisia ja artikkeleita tapakasvatuksesta.