Lintumetsä -lautapelin ohjeet

Lintumetsä -peli perustuu esiopetukseen ja vuosiluokille 1-2 kirjoitettuihin tapakasvatustarinoihin, jotka voidaan lukea ennen pelin aloitusta. Tarinat löytyvät Opetushallituksen tapakasvatus-verkkosivuilta.

Opettaja voi myös käsitellä oppilaiden kanssa hyviä tapoja etukäteen niin, että oppilailla on suunnilleen sama tietopohja pelin alkaessa. Tapakasvatuspeliä voidaan pelata luokissa 2–4 oppilaan ryhmissä. Lintumetsä-peli ei vaadi lukutaitoa, joten opettajan ohjeistuksen jälkeen ryhmät pystyvät pelaamaan sitä ilman lukutaitoisen pelinjohtajan apua. Lintumetsä-pelipakettiin kuuluu myös tyhjän käpytehtäväkortin pohja, jonka avulla opettaja/oppilaat voivat tuottaa peliin omia tehtäviään.

Peliohjeet (pdf)

Lintumetsä -pelinappulat (pdf)

Lintumetsä -pelilauta (pdf)

Käpytehtävä -kortit (pdf)

Käpykortinpohja (pdf)

Käpypassi (pdf)

Lintumetsäpelin vaihtoehtoisia käyttötapoja

1. Pelilautaa voi hyödyntää tapakasvatukseen ilman käpytehtäväkortteja

  • Peliä pelataan tavallisen noppapelin tavoin. Jos pelaaja pysähtyy käpyruutuun, hänen on käytävä kiittämässä kohteliaasti jostakin asiasta joko opettajaa tai avustajaa tai jotakin luokkatoveriaan.
  • Jos pelaaja pysähtyy kotipesään, hänen on mentävä tervehtimään ja esittelemään itsensä kohteliaasti joko opettajalle tai avustajalle tai jollekin luokkatoverilleen.
  • Tilanteen mukaan käpyruutuun tai kotipesään voi liittää muitakin hyvien tapojen harjoituksia. Peli päättyy samalla tavalla, eli voittaja on se, joka on viiden käpypassin ruksin kanssa päässyt ensimmäisenä Kuusikkoon.

2. Käpykortteja voi hyödyntää ilman pelilautaa

Käpykorttien tehtäviä voidaan käyttää myös luokkaopetustilanteessa esimerkiksi siten, että:

  • kukin oppilas tulee vuorollaan nostamaan yhden käpykortin, joka heijastetaan esim. dokumenttikameralla seinälle.
  • oppilas kertoo omin sanoin, mitä kuvassa näkyy ja kummassa kuvassa toimitaan oikein. Oppilasryhmä voi myös osallistua perustelujen keksimiseen.

3. Käpykortteja voi käyttää draama-arvoitusten pohjana

  • Oppilaat jaetaan 2–3 oppilaan ryhmiin.
  • Kukin ryhmä saa nostaa pinosta yhden käpykortin ja näytellä siinä olevat käytösvaihtoehdot pantomiimina muulle oppilasryhmälle.
  • Toisten ryhmien tehtävänä on arvata, mistä käytöstilanteesta on kysymys. Oikeasta arvauksesta ryhmä saa pisteen. Toisen pisteen saa siitä, jos kykenee kertomaan, miten tilanteessa on meneteltävä ja miksi.


4. Käpykortit kirjoitelmien pohjana

  • Kukin oppilas saa hakea pinosta yhden kortin ja kirjoittaa jommastakummasta tai molemmista kuvista pienen kertomuksen.
  • Lopuksi kaikki tekstit luetaan ääneen koko oppilasryhmälle.