Koulun tapakasvatusviikko?

Kuva: Mikko Lehtimäki

Opetushallitus kannustaa kouluja ja oppilaitoksia vahvistamaan tapakasvatusta esimerkiksi viikolla 38 erillisellä tapakasvatuksen teemaviikolla. Viikolla 38 on vietetty perinteisesti Tapaseuran järjestämää tapapäivää. Valtakunnallista tapakasvatusviikkoa on vietetty Suomen kouluissa syyskuussa vuodesta 2013 alkaen.Tapaseuran hallitus valitsi vuonna 2014 vuoden tapateoksi Opetushallituksen Tapakasvatusviikon, jolla edistetään perusopetuksen tapakasvatusta.
Hyvät tavat kaunistavat, innostavat ja kannustavat.Tapakasvatus on yksi sekä esi- ja perusopetuksen että toisen asteen koulutuksen tärkeimmistä kaikki oppiaineet ja koulun toimintakulttuurin läpäisevistä kokonaisuuksista. Nykymaailmassa korostuvat sosiaaliset-, yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot. Tapojen tunteminen kasvattaa itseluottamusta ja vahvistaa uskoa omaan pärjäämiseen.

Tapakasvatusviikkoa suositellaan vietettäväksi kouluissa edelleen vuosittain koska tapakasvatus on kiinteä osa uutta opetussuunnitelmaa. Koululla on mahdollisuus toteuttaa viikon teemoja omalla tavallaan. Oppitunneilla voidaan tarkastella tapojen ja tapakulttuurin merkitystä eri oppiaineiden näkökulmasta; välitunneilla ja kouluruokailussa viedään yhdessä tuumattuja asioita käytäntöön.

Opetushallitus ja nuorten oma elokuvayhteisö Kelaamo ovat järjestäneet koululaisille Tapakasvatusviikolla videokilpailun, jonka teemana oli vuonna 2015 ”Tilannetajua ja tapataituruutta”. Videokilpailun voiton vei Lohjalaisen Tytyrin koulun 5AB-luokkien oppilaat. Video on katsottavissa Kelaamon sivuilla täältä.