Muut ideat

Siivouspäivä (sotkutontapaivaa.fi)
Ympäristöstä huolehtiminen on tärkeä osa tapakasvatusta. Sivustolta löydät vinkkejä koulun yhteisen siivouspäivän järjestämiseen.

Kouluruokalan nimikilpailu
Nykyisin moni koulu järjestää nimikilpailun kouluruokalalleen – nimitys koetaan osana ruoan ja ruokailutilanteen arvostuksen ja positiivisen omaleimaisuuden lisääntymisessä. Yhteinen ideointi ja osallistuminen lisäävät oppilaiden sitoutumista kouluruokailuun.

Kouluruokailutoimikunta
Vapaaehtoisista kerätty ryhmä toimii ruokailuun ja edustamiseen liittyvissä tehtävissä. Ryhmän voivat muodostaa esimerkiksi 20 - 25 vapaaehtoista yläkoululaista. Ryhmä hoitaa esimerkiksi kahvitarjoilun ja somistuksen koulun juhlissa ja koulutustilaisuuksissa, teemaviikkojen kilpailujärjestelyjä sekä liikunta- ja teemapäivien ruokailuun liittyviä tehtäviä.

Juhlalounas
Koulun kevään perinteisiin voisi kuulua juhlalounas koulunsa päättäville yhdeksäsluokkalaisille. Esimerkiksi kahdeksasluokkalaiset kotitalouden oppilaat suunnittelevat ja toteuttavat juhlavan koululounaan kouluravintolan henkilöstön ja opettajien kanssa yhteistyössä. Jokainen opettaja ja oppiaine sekä koulun muu henkilöstö voivat osallistua oman vahvuusalueensa mukaan.