Nettietiketti

Turvallisuutta verkkotyöskentelyyn (mll.fi)
Materiaali sisältää mm. tietoa nettioikeuksista, oppituntipaketin nettiturvallisuudesta sekä oppaan nettikiusaamisen ehkäisemiseksi.

Nettipoliisi (poliisi.fi)
Nettipoliisin toimialueena on koko Suomi. Näkyvällä poliisityöllä netissä pyritään ennalta ehkäisemään rikoksia, madaltamaan kynnystä ottaa yhteyttä poliisiin ja puuttumaan akuutisti etenkin sosiaalisessa mediassa tapahtuviin rikoksiin. Nettilähipoliisin tarkoituksena on tavoittaa paikalliset ihmiset sosiaalisen median avulla. Nettipoliisin sivustolta löydät materiaalia ja ohjeita oikeanlaiseen verkkotyöskentelyyn.