Työskentelyrauha kaikille

Yhdenvertaisuus.fi
Aito yhdenvertaisuus kouluissa -materiaali kouluihin. Tietoa ja harjoituksia yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Koulurauhaa rakentamassa (koulurauha.fi)
Sivuilta löytyy Koulurauhan julistusteksti, jonka tarkoituksena on tuoda oppilailta oppilaille viesti ja muistutus siitä, että viihtyisä ja turvallinen koulu syntyy kaikkien oppilaiden yhteistyöllä. Julistusteksti löytyy sivuilta myös huoneentauluna. Lisäksi löydät ohjeistuksen oman koulurauhatapahtuman järjestämiseen.

Turvallinen koulupäivä (pdf)
Turvallinen koulupäivä –opas on pääosin tarkoitettu vanhemmille. Sen tavoitteena on antaa tietoa turvallisuuden edistämisestä koulussa, tukea kodin ja koulun yhteistyötä sekä rohkaista vanhempia tutustumaan ja osallistumaan turvallisen koulupäivän rakentamiseen. Julkaisija: Mannerheimin lastensuojeluliitto, Opetushallitus ja Sisäasiainministeriön poliisiosasto

Erilaiset ongelma- ja kriisitilanteet (edu.fi)
Opetussuunnitelman perusteet velvoittavat koulut ja oppilaitokset määrittelemään osana opetussuunnitelmaa toimenpiteet ja työn- ja vastuunjaon erilaisten ongelma- ja kriisitilanteiden ehkäisemiseksi, havaitsemiseksi tai hoitamiseksi. Sivulta löydät artikkeleita ja muuta materiaalia mm. koulukiusaamisesta, kriisitilanteiden hoitamisesta sekä poissaoloihin liittyen.

Kaverina kaikille (unicef.fi)
Opettajan opas syrjinnän ehkäisyyn koulussa. Materiaali sisältää tarinoita syrjinnästä, uskonnosta ja alkuperästä, vammaisuudesta sekä sukupuolesta. Tuottaja: Suomen Unicef-yhdistys

Vanhemmat ja koulukiusaaminen (mll.fi)
Aineisto lisää vanhempien ymmärrystä kiusaamisesta ryhmäilmiönä. Lisäksi se antaa konkreettisia vinkkejä siitä, miten kiusaamisesta voi keskustella oman lapsen kanssa sekä toimia erilaisissa tilanteissa. Julkaisija: Suomen Vanhempainliitto ry.

Kiva kun tulit! (opettaja.fi)
Opettaja –lehden (12/2013) Tutkittu juttu –sarjan artikkeli erityisluokanopettaja Tanja Äärelästä, joka tutki koulua niiden kannalta, jotka vuosikymmenen kuluttua olivat vankilassa. Tanja Äärelän mukaan nuoret vangit eivät kouluaikanaan pahastuneet rajoista vaan niiden epäoikeudenmukaisesta asettamisesta.