Yhteiset pelisäännöt

Pelisäännöt opettajille ja vanhemmille (pdf)
Koti ja koulu yhdessä – koko kylä kasvattaa materiaali tarjoaa opettajille, vanhemmille ja kaikille lasten arjessa toimiville tahoille tukea yhteistyötä ohjaavien pelisääntöjen laatimi¬seen. Materiaalin pohjalta voi suunnitella omat yhteiset pelisäännöt opettajille ja vanhemmille. Julkaisija: Vanhempainliitto

Vanhempien barometri (Vanhempainliitto)
Peruskoululaisten vanhempien näkemyksiä kouluhyvinvoinnista. Julkaisija: Vanhempainliitto

Pelisäännöt kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön (Vanhempainliitto)