Tapakasvatus on koko koulun asia

Opetushallitus haastatteli Perkkaanpuiston koulun valmistavan esiopetusluokan opettajaa Leila Säteriä Tapakasvatusviikkoon liittyen. Saimme myös käytännön esimerkin siitä, miten Leilan oppilaat opettelevat hyviä tapoja ja käytöstä. Toimivia esimerkkejä ja hyviä malleja kannustammekin kouluja tuottamaan Opetushallituksen Hyvät käytännöt -verkkopalvelulle tapakasvatusviikon ideointia, toteuttamista ja oppilaiden osallistamista varten.

Miten mielestäsi parhaiten toteutuisi tapakasvatus koulussa?

Jokaiseen suomalaiseen kouluun tulisi ottaa tapakasvatus ja hyvien tapojen noudattaminen mukaan arkeen! Luokkahuoneen ulkopuolinen opetus- ja kasvatustyö ovat vähintäänkin yhtä tärkeitä kuin seinien sisäpuolella tapahtuva kasvatustyö. Tapakasvatus pitäisi olla nivellettynä kaikille luokkatasoille ja jokaisella luokalla samalla tavalla. Koko koulu tarvitaan kasvattamaan hyviä tapoja.

Mitä etuja tapakasvatus tuo tullessaan?

Olen käytännön kautta huomannut, että hyvät ja kohteliaat tavat luovat oppilaille turvallisen koulu- ja oppimisympäristön. Tapakasvatuksella lisättäisiin myös kouluviihtyvyyttä Suomessa. Suomihan on ihan peränpitäjiä verrattaessa eri maiden kouluviihtyvyyttä toisiinsa. Uskoisin, että monet syrjäytymisuhan alla olevat oppilaatkin uskaltavat yrittää paremmin koulussa, jossa kokevat arvostusta itseään kohtaan. Kohteliaisuus ja toisen ihmisen arvostaminen on matka kohti inhimillisempää kouluympäristöä, jossa niin oppilaat kuin opettajatkin ja koko koulun henkilökunta voivat kokea viihtyvänsä .

Miten hyviä tapoja opetellaan luokassasi?

Suomessa kouluruokailu on tullut hyvin levottomaksi. Olen oppilaillani ottanut käyttöön muualla Euroopassa noudatettavia, kohteliaita ruokailutapoja. Elämme kansainvälisessä maailmassa eri kansalaisuuksien ja kulttuurien kanssa. Tällöin tulee osata käyttäytyä sen mukaisesti.

Käytännössä olemme jakaneet 20 oppilasta kolmeen pienempään pöytään. Avustajani ja minä syömme yhdessä oppilaiden kanssa. Päivittäin joku pöytäkunnista saa hyvän käytöksen tarran. Kun on saanut viisi tarraa peräkkäin, saavat kaikki pöydässä istuvat oppilaat hyvän käytöksen tarran.

Kiitos ja ole hyvä kuuluvat hyvän käytöksen pöytiin yhtälailla kuin luokassakin. Oppilaat rakastavat tätä pientä kilpailua ja haluavat käyttäytyä kauniisti ja rauhallisesti.

Jokainen oppilaani saa lisäksi lukukauden aikana hyvän käytöksen mitalin. Kerran viikossa yllätän yhden oppilaistani antamalla mitalin hänelle. Olemme yhdessä sopineet, että mitalin saadakseen täytyy käyttäytyä kohteliaasti kaikkia luokkatovereita kohtaan, auttaa toinen toistaan sekä käyttää kaunista kieltä. Kaikki oppilaani ovat joka vuosi saaneet tämän mitalin, koska ovat todellakin sen halunneet ansaita.

Minusta hyvien tapojen vuoksi kannattaa kilvoitella - ja mikä parasta - kun ne kerran on oppinut niin niitä on helppo noudattaa jatkossakin!