Kuin kala verkossa

Kuin kala verkossa -materiaali on suunnattu maahanmuuttajataustaisten oppilaiden ympäristöopin opetukseen. Se tukee samalla suomen kielen oppimista. Materiaalia voi hyödyntää valmistavassa opetuksessa sekä 3-6. luokkalaisten opetuksessa.

Materiaalissa käsitellään monipuolisesti kalan rakennetta, kalojen elinympäristöjä sekä lisääntymistä. Sisältöasioita ovat kalan rakenne, hengittäminen, lisääntyminen sekä kalalahkot. Lisäksi oppilas tutustuu aineiston avulla ravintoketjuihin vedessä sekä kalan käsittelyyn. Materiaalissa esitellään kaksitoista tyypillistä suomalaista kalalajia, viisi kalastusmuotoa ja kuusi edellämainittua sisältöasiaa. Oppisisällöissä hyödynnetään digitaalista oppimisympäristöä mahdollisimman monipuolisesti.

Aineistoa voi hyödyntää esimerkiksi oppitunnin aloituksessa, kolmen oppitunnin kokonaisuutena tai oppilaan itsenäisenä oppimistuokiona.

Kuin kala verkossa