Äidinkieli ja kirjallisuus

Kirjallisuutta

Brummer-Korvenkontio Markus (2000): Lapsuuden kirjat Suomessa 1799-1899. C. Hagelstamin antikvaarinen kirjakauppa & Helsingin yliopiston kirjasto, Helsinki.
Bäck, Folke (1980): Lekar och leksaker i Norden 1870-1970.
Lindström, M., Mattsson L., Pokela A. (red.) (2000): Extremt Österbotten. Historicus r.f:s skriftserie vol. 14, Vanda.
Haavio, M. ja Hautala J. (toim.) (1990): Suomen kansan arvoituskirja. WSOY, Porvoo.
Holmberg, Rolf (1995): Boken och filten: språklekbok för barn. Mer än 100 övningar för dej som talar med barn. Rosersberg: Hodab Bra Läromedel
Huumo, Katja, Laitinen Lea, Paloposki Outi (2004): Yhteistä kieltä tekemässä - Näkökulmia suomen kirjakielen kehitykseen 1800 -luvulla. SKS, Helsinki.
Hyytiäinen, Pirjo, Talja, Virpi, Vuorinen, Pirjo (2001): Leluneuvos ja naulapojat. Jyväskylän  yliopiston museon julkaisuja 14.
Järvinen, Irma-Riitta (2004): Karjalan pyhät kertomukset - Tutkimus livvinkielisen alueen legendaperinteestä ja kansanuskon muutoksista. SKS:n toimituksia 962, Helsinki.
Järvinen, Irma-Riitta (toim.) (1981): Legendat: Kansankertomuksia Suomesta ja Karjalasta. SKS, Helsinki.
Kaivola, Terttu (toim.) (1998): Lasten juhlat - Rotinoista rippikouluun. SKS, Helsinki.
Kaivola-BregenhØj, Annikki (1977): Mikä se on? - Perinteellisiä arvoituksia. SKS, Helsinki.
Anttonen, P. ja Kuusi, M. (toim.) (1999): Kalevala-lipas - uusi laitos. SKS:n toimituksia 740, Helsinki.
Kansanviisauden kirja (1991). Koonnut Leea Virtanen. WSOY, Porvoo.  
Konttinen, Riitta (2004): Oma tie - Helene Schjerfbeckin elämä. Otava, Keuruu.
Konttinen, Riitta (2001): Sammon takojat - Nuoren Suomen taiteilijat ja suomalaisuuden kuvat. Otava, Keuruu.
Kuusi, Matti (1963): Suomen kirjallisuus I. Kirjoittamaton kirjallisuus. SKS, Helsinki.
Laaksonen, Liisa, Salo, Maija (1983): Lystiä leikkiä – perinnettä ja perinneleikkejä. MLL, P13. WSOY, Porvoo.
Lappalainen, Päivi (toim.) (1998): Uudessa valossa - Kirjoituksia realismin kysymyksestä. Turun yliopisto.
Lappalainen, Päivi (2000): Koti, kansa ja maailman tahraava lika. Näkökulmia 1880- ja 1890-luvun kirjallisuuteen. SKS:n toimituksia 789, Helsinki.
Lappalainen, P., Grönstrand, H. ja Launis K. (toim.) (2001): Lähikuvassa nainen. Näköaloja 1800-luvun kirjalliseen kulttuuriin. SKS:n toimituksia 838, Helsinki.
Lassila, Pertti (2000): Rumpali ja runoilija. Luonnon, ihmisen ja isänmaan suhteista suomalaisen kirjallisuuden romanttisessa perinteessä. SKS, Helsinki.
Lehto, Marja-Liisa (1996): Huwikaluja lapsille – Vanhat suomalaiset lelut. Tammi, Hämeenlinna.
Lehtonen, Tuomas M. S. 1999: Suomi - outo pohjoinen maa? Näkökulmia Euroopaa äären historiaan ja kulttuuriin. PS-Kustannus, Porvoo.
Lipponen, Ulla (toim.) (1998): Kuukernuppi: Vanhoja ja uusia lasten loruja. Kuvitus Jaana Aalto. SKS, Helsinki. 
Mikkonen, Pirjo ja Paikkala, Sirkka (2000): Sukunimet. Otava, Keuruu.
Nenonen, Kati (2004): Olipa kerran. Suomen Tammi Plus –lehti 2004/10. Museovirasto, Opetushallitus ja Ympäristöministeriö, Helsinki.
Niemi, Irmeli (2001): Arki ja tunteet - Maria Jotunin elämä ja kirjailijantyö. Otava, Keuruu.
Peltonen Matt (toim.) (1996): Rillumarei ja valistus - Kulttuurikahakoita 1950-luvun Suomessa. SHS, Helsinki.
Peltonen,  Ulla-Maija (toim.) (1980): Virtanen, Leea - Lastenperinne. Helsingin yliopisto.
Rokka, P., Järnförs L., Nieminen, M. (1998): Ennen vanhaan – Perinnekirja. Visionääri Oy, Jyväskylä.
Räisänen, Alpo (2004): Nimet mieltä kiehtovat. SKS, Helsinki.
Sirén, Vesa (2000): Aina poltti sikaria - Jean Sibelius aikalaisten silmin. Otava, Keuruu.
Tervomaa, Raija (2000): Stadin skloddit braijaa. Edita, Helsinki.
Vanhan kansan sananlaskuviisaus: suomalaisia elämänohjeita, kansanaforismeja, lentäviä lauseita ja kokkapuheita vuosilta 1544-1826 (1990). Koonnut Matti Kuusi. WSOY, Porvoo.
Westerholm, Sirpa (toim.) (1998): Lapsi Suomen taiteessa. Graafinen suunnittelu Kristina Segercrantz. WSOY, Helsinki.
Virtanen, Leea (1970): Antti pantti pakana: kouluikäisten nykyperinne. WSOY, Porvoo.
Virtanen, Leea (1996): Apua! Maksa ryömii - Nykyajan tarinoita ja huhuja. Tammi, Helsinki.
Virtanen, Leea (1988): Suomalainen kansanperinne. SKS:n toimituksia 471, Helsinki.
Virtanen. Leea (1991): Kansanviisauden kirja. WSOY, Porvoo.
Vuorela, Toivo (1979): Kansanperinteen sanakirja. WSOY, Porvoo.
Vuorela, Toivo (1998): Suomalainen kansankulttuuri. 4. painos. WSOY, Porvoo. Alkuperäinen ilm. 1975.

Linkkejä

Hanna Lämsä