Elämänkatsomustieto

Kirjallisuutta

Aromaa, Vuokko (toim.)( 1996): Lääkäri, lukkari, talonpoika, duunari. Otava, Keuruu.
Forsberg, Hannele & Ritva Nätkin (toim.)(2003): Perhe murroksessa. Kriittisen perhetutkimuksen jäljillä. Gaudeamus, Helsinki.
Bachelard, Gaston (2003): Tilan Poetiikka. Nemo, Helsinki.
Brunow-Ruola, Marjo (2001): Hélène ja Augusta. Porvariston elämää Turussa 1870-1920. Otava, Keuruu.
Elo, Pekka et. al (toim.)(2000): Esine elää. Suomen Tammi -projekti, Helsinki.
Haila, Sirpa (1996): Venäläinen rationaalisuus. 1910-luvun kasarmiarkkitehtuuri sosiaalisena käytäntönä. Bibliotheca historica 13. SHS, Helsinki.
Immonen, Kari et.al. (toim.)(2000): Modernin lumo ja pelko - Kymmenen kirjoitusta 1800-lukujen vaihteen sukupuolisuudesta. SKS, Pieksämäki.
Kankaanpää, Matti J.(1995): Oman talon historia. RAK, Helsinki.
Katainen, Elina et. al. (toim.)(1999): Koti kaupungin laidalla – työväestön asumisen pitkä linja. Väki voimakas 12.
Kurikka, Kaisa (toim.)(1998): Paikkoja ja tiloja suomalaisessa kirjallisuudessa. Taiteiden tutkimuksen laitos, Turun yliopisto.
Liukkonen, Hanna (toim.)(1997): Asumisen ekokirjo. Ympäristöministeriö ja Rakennustieto Oy, Tampere.
Löfström, Jan (1999): Sukupuoliero agraarikulttuurissa. SKS, Vaasa.
Nikula, Riitta (1994): Sankaruus ja arki – Suomen 50-luvun  miljöö. Suomen rakennustaiteen museo, Helsinki.
Paasonen, Susanna (toim.)(1999): Hääkirja - Kirjoituksia rakkaudesta romantiikasta ja sukupuolesta. Taiteiden tutkimuksen laitos, Turun yliopisto. 
Pallasmaa, Juhani (toim.)(1987): Hvitträsk: koti taideteoksena - the home as a work of art. Suomen rakennustaiteenmuseo, Helsinki.
Pallasmaa, Juhani (1993): Maailmassaolon taide – kirjoituksia arkkitehtuurista ja kuvataiteesta. Painatuskeskus, Helsinki.
Pantzar, Mika (2000): Tulevaisuuden koti. Arjen tarpeita keksimässä. Otava, Keuruu.
Perec, George (1992): Tiloja Avaruuksia. Loki-kirjat, Helsinki.
Ranta, Sirkka-Liisa & Juhani Seppovaara (2003): Maatilan pihapiiri. SKS, Hämeenlinna
Rönkä, Anna & Ulla Kinnunen (toim.)(2002): Perhe ja vanhemmuus. Suomalainen perhe-elämä ja sen tukeminen. PS-Kustannus.
Saarikangas, Kirsi (1993): Model Houses for Model Families: gender, ideology and the modern dwelling - the type-planned houses of the 1940s Finland. SHS, Helsinki.
Saarikangas, Kirsi (2002): Asunnon muodonmuutoksia: puhtauden estetiikka ja sukupuoli modernissa arkkitehtuurissa. SKS, Helsinki.
Saarikangas, Kirsi & Pasi Mäenpää & Minna Sarantola-Weiss (toim.)(2004): Suomen kulttuurihistoria, osa 4: Koti, kylä, kaupunki. Tammi, Helsinki.
Sarantola-Weiss, Minna (2003): Sohvaryhmän läpimurto - kulutuskulttuurin tulo suomalaisiin olohuoneisiin 1960- ja 1970 lukujen vaihteessa. SKS, Vammala.
Seppovaara, Juhani (2004): Muistojen markkinoilla - Sinivalkoisen arjen klassikot. Otava, Keuruu.
Suvikumpu, Liisa (toim.)(2004): Ainola - Jean ja Aino Sibeliuksen koti. SKS:n toimituksia 978, Hämeenlinna.
Syrjämaa, Taina(toim.) (1999): Arjen muisti ja unohdus - Jokapäiväinen elämä historian valoissa ja varjoissa. Historian laitoksen julkaisuja n:o 53. Yleinen historia, Turun yliopisto.
Tirkkonen, Marja-Liisa (1997): Suomalaisia kulttuurikoteja. WSOY, Porvoo.
Utrio, Kaari (2000): Perhekirja. Eurooppalaisen perheen historia. Suuri suomalainen kirjakerho.

Linkkejä

Amurin työläismuseokortteli, Tampere
Asunnottomien yö-kansalaisliike
Finlex.fi: Suomen lait
Helsingin kaupunki - Kaupunginmuseo (museot ja näyttelyt): Työväenasuntomuseo ja Ruiskumestarin talo
Ihmisoikeudet.net
Suomen kansalliskirjasto - Historiallinen sanomalehtikirjasto 1771-1890
STAKES: Tilastoja
Yle.fi - Eilisvisio: arjen ja kodin historiasta Suomessa