Filosofia

Kirjallisuutta

Agamben Giorgio (2001): Keinot vailla päämäärää. Reunamerkintöjä politiikasta. Tutkijaliitto, Hamina.
Airaksinen, Timo et.al. (1994): Hyvän opetus: arvot, keskustelu ja eettinen kasvatus kouluissa. Painatuskeskus, Helsinki.
Airaksinen, Timo (1994): Arvojen yhteiskunta – erään taistelun kuvaus. WSOY, Porvoo.
Arendt, Hannah (1979): Eichmann in Jerusalem – a report on the banality of evil. Harmondsworth, Penguin. (alk. per. 1967)
Goldhagen, Daniel Jonah (1997): Hitler's Willing Executioners. Ordinary Germans and the Holocaust. Abacus, London.
Eco, Umberto & Martini, Carlo (2002): Mihin uskot jos et usko? Kirja-Aurora, Turku.
Elo, Pekka & Mikko Laine (toim.)(2003): Kulttuuri- ja luonnonperintö – eheää oppimista. Suomen Tammi Plus- projekti ja Suomen Unesco -toimikunta, Helsinki.
Elo, Pekka et.al.(2000): Kulttuuriperinnön kauneus, hyvyys ja totuus. Suomen Tammi –projekti & Museovirasto & Opetushallitus, Helsinki.
Hall, Stuart (1999): Identiteetti. Vastapaino, Tampere.
Harms, Daniil (2002): Ensiksikin ja toiseksi. Desura, Jyväskylä.
Ikonen, Teemu & Porttikivi, Janne (2003): Platonin apteekki ja muita kirjoituksia. Gaudeamus, Helsinki.
Kristeva, Julia (2000): Crisis of the European Subject. Other Press, New York.
Lahtinen, Mikko (toim.)(2002): Matkoja utopiaan. Vastapaino, Keuruu.
Lassila, Sirkka (2003): Uusi käytöksen kultainen kirja: hyvät tavat – luonteva käytös. WSOY, Porvoo.
Lecourt Dominique (2002): Prometheus, Faust ja Frankenstein. Tieteen etiikka ja sen myyttiset kuvat. Gaudeamus, Helsinki.
Müller, Melissa (toim.)(2004): Traudl Junge: Viimeiseen saakka. Hitlerin sihteerin muistelmat. WSOY, Helsinki.
Naipaul, V.S (2003): Islamin äärillä. Otava, Helsinki.
Nygård, Toivo (1998): Erilaisten historiaa - Marginaaliryhmät Suomessa 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa. Atena, Jyväskylä
Salmela, Mikko (1994): Arvojen luonne ja oikeuttaminen Erik Ahlmanin ja Eino Kailan filosofiassa. Helsingin yliopisto.
Salmela, Mikko (1998): Suomalaisen kulttuurifilosofian vuosisata. Otava, Helsinki.
Sana, Elina (2003): Luovutetut - Suomen ihmisluovutukset Gestapolle. WSOY, Juva.
Schwanitz, Dietrich (2003): Sivistyksen käsikirja - Kaikki mitä tulee tietää. Gummerus, Jyväskylä.
Tamminen, Tapio (2004): Pahan viehätys. Natsismin ja terrorin lähteillä. Otava, Keuruu.
Uurtimo, Yrjö (1991): Yhdistyneiden kansakuntien kehitysstrateginen ajattelu: moraalin ongelma ja ontologinen probleema modernissa tieteellisessä maailmankuvassa. Tampereen yliopisto.

Linkkejä

Hanna Lämsä