Historia

Kirjallisuutta

Alapuro, Risto et. al. (toim.)(1987): Kansa liikkeessä. Kirjayhtymä, Helsinki
Anttila, Veikko (1974): Talonpojasta tuottajaksi. Kirjayhtymä, Helsinki.
Elo, Pekka et. al. (toim.)(2000): Esine elää. Suomen Tammi -projekti, Helsinki.
Elo, Pekka et al. (toim.) (2000): Kulttuuriympäristö - tutki ja opi. Suomen Tammi, Helsinki.
Elo, Pekka et. al. (toim.)(2004): Oma koulu  -  tutki ja opi. Suomen Tammi Plus -projekti ja Suomen Unesco-toimikunta, Helsinki.
Gallen-Kallela-Sirén, Janne (2001):  "Minä palaan jalanjäljilleni". Akseli Gallen-Kallelan elämä ja taide. Otava, Keuruu.
Hautamäki, Irmeli (2003): Avantgarden alkuperä - Modernin estetiikka Baudelairesta Warholiin. Gaudeamus, Helsinki.
Heikinmäki, Maija-Liisa (1981): Häätavat. Talonpoikaiset avioliiton solmintaperinteet. Otava, Helsinki.
Hietala, Veijo (1996): Ruudun hurmaa. Johdatus TV-kulttuuriin. YLE-opetuspalvelut.
Hobsbawm, Eric (1999): Äärimmäisyyksien aika. Lyhyt 1900-luku [1914-1991]. Vastapaino, Jyväskylä.
Häikiö, Martti (2003): Historia ja väärät profeetat. Kirjoituksia Suomen historian kipupisteistä. Edita Prima, Helsinki.
Jalonen, Olli (1985): Kansa kulttuurin virroissa. Tuontikulttuurin suuntia ja sisältöjä Suomessa itsenäisyyden aikana. Otava, Keuruu.
Kallio, Kalle (toim.)(2004): Museo oppimisympäristönä. Suomen Tammi Plus - projekti, Helsinki.
Karlsson, Sven-Olof (1998): Pohjolan rannoilta: ihmisiä ja veneitä Merenkurkusta Grönlantiin. Globograf, Högänäs.
Kauan sitten: lasten elämää viime vuosisadan Suomessa (1994). Lasten oma kirjakerho, Helsinki.
Kaukiainen, Yrjö et. al. (toim.)(1987): Tasavallan vuodet 1917 - 1987. Tammi, Helsinki.
Klinge, Matti (1972): Vihan veljistä valtiososialismiin. Yhteiskunnallisia ja kansallisia näkemyksiä 1910-20-luvuilta. Porvoo.
Kuikka, Martti T. et. al. (toim.)(2001): Koko kansan koulu: 80 vuotta oppivelvollisuutta. Suomen Kouluhistoriallisen Seuran vuosikirja 2001. Suomen Kouluhistoriallinen Seura,  Helsinki.
Konttinen, Riitta (2001): Sammon takojat - Nuoren Suomen taiteilijat ja suomalaisuuden kuvat. Otava, Keuruu.
Korhonen, Teppo (1999): Tekniikkaa, taidetta ja taikauskoa - Kirjoituksia aineellisesta kansankulttuurista. Tietolipas 162. SKS,  Helsinki.
Korkiakangas, Pirjo (1996): Muistoista rakentuva lapsuus: agraariperintö lapsuuden työnteon ja leikkien muistelossa. Suomen muinaismuistoyhdistys, Helsinki..
Koskijoki, Maria (toim.)(1997): Kotikaduilla. Kaupunkilaiselämää 1970-luvun Helsingissä. Edita, Helsinki
Kunnas, Mauri (1980): Koiramäen talossa. Otava, Helsinki.
Kunnas, Mauri (1982): Koiramäen lapset kaupungissa. Otava, Helsinki.
Kunnas, Mauri (1988): Koiramäen talvi. Otava, Helsinki.
Kunnas, Mauri (1997): Koiramäki. Otava, Helsinki
Kunnas, Mauri (2002): Seitsemän koiraveljestä. Otava, Helsinki
Lahtinen, Anu (2001): Tanssiva mies, pakinoiva nainen. Sukupuolten historiaa. Turun historiallinen yhdistys ry, Saarijärvi.
Landström, Björn (1990): Laiva. Katsaus laivan historiaan alkukantaisesta lautasta atomikäyttöiseen sukellusveneeseen. Otava, Helsinki.
Lehtonen, J. U. E. (2003): Sotilaselämän perinnekirja. Gummerus: Ajatus, Helsinki.
Linko, Maaria (1998): Aitojen elämysten kaipuu. Yleisön kuvataiteelle, kirjallisuudelle ja museoille antamat merkitykset. Nykykulttuurin tutkimusyksikön julkaisuja 57, Jyväskylän yliopisto.
Mäkelä, Matti (1986): Suuri muutto 1960-70-lukujen suomalaisen proosan kuvaamana. Otava, Helsinki.
Nälkä vai tauti tappoi? Kauhunvuodet 1866 - 1868. (1986) Historiallisia Tutkimuksia 136, Jyväskylä.
Perälä, Osmo ja Rae (2004): Pienveneet ja veneily. Alfamer, Helsinki.
Linnanmäki, Seija et. al (toim.)(2003): Rakennettu kestämään –tutki ja opi. Suomen Tammi Plus - projekti, Helsinki.
Ranta, Sirkka-Liisa & Seppovaara, Juhani (2003): Maatilan pihapiiri. SKS, Hämeenlinna.
Peltonen, Matti (toim.) (1996): Rillumarei ja valistus. Kulttuurikahakoita 1950-luvun Suomessa. SHS, Helsinki.
Rokka, Pekka et.al. (1998): Ennen vanhaan - Perinnekirja. Visionääri, Muurikkala.  
Rovamo, Pertti (1995): Suomalainen puuvene. WSOY, Porvoo.
Short, John Rennie (1991): Imagined country. Society, Culture and Environment. Routledge, London and New York.
Siltala, Juha (1985): Lapuanliike ja kyyditykset 1930. Otava, Helsinki.
Siltala, Juha (1999): Valkoisen äidin pojat: siveellisyys ja sen varjot kansallisessa projektissa. Otava,  Helsinki.
Sukupolvien perintö, osat 1 – 3 (1984, -85 ja -85). (toim.) Heikki Kirkkinen, Toivo Hakamäki, Martti Linkola. Kirjayhtymä, Helsinki.
Sulkunen, Irma (1986): Raittius kansalaisuskontona. Raittiusliike ja järjestäytyminen 1870-luvulta suurlakon jälkeisiin vuosiin. Historiallisia tutkimuksia 134, Jyväskylä.
Vartiainen, Juha (2002): Puuvene: käsityötä pihkan ja tervan tuoksussa. Rakennusalan kustantajat, Helsinki.
Vuorela, Toivo (toim.)(1976): Suomen kansankulttuurin kartasto 1: Aineellinen kulttuuri. SKS, Helsinki.
Vuorela, Toivo (1979): Kansanperinteen sanakirja. WSOY, Porvoo.
Vuorela, Toivo (1998): Suomalainen kansankulttuuri. WSOY, Porvoo. 4.painos. (alk. per. 1975).
Ylikangas, Heikki (1977): Nuijasota. Keuruu.
Zetterberg, Seppo (toim.)(1987): Suomen historian pikkujättiläinen. WSOY, Porvoo.

Katso myös Kirjallisuutta: Uskonto  ja Yhteiskuntaoppi

Linkkejä

Agricola - Suomen historiaverkko   
Arkeo.net

Hanna Lämsä