Maantieto ja -tiede

Kirjallisuutta

Hakkarainen, Marja-Leena & Koistinen, Tero (1998): Matkakirja: artikkeleita kirjallisista matkoista mieleen ja maailmaan. Joensuun yliopiston humanistinen tiedekunta.
Jalonen, Kimmo (toim.) (1999): Myrkyn kylvöä vai puhdasta luontoa - Maaseutu, ympäristö ja historia. Turun yliopiston Suomen historian laitos.
Kallio, Veikko (toim.) (2002): Sammatti - Elias Lönnrotin kotipitäjä. Otava, Keuruu.
Knuuti, Liisa (toim.) (1995): Rakennettu maisema ja mielikuva. Teknillisen korkeakoulun Yhdyskuntasuunnittelun täydennyskoulutuskeskus, Espoo.
Kuusisto-Arponen, Anna-Kaisa (2003): Our Places - Their Spaces. Urban Territoriality in the Northern Irish Conflict. Tampereen yliopisto.
Lidstone John (ed.) (2006): Cultural Issues of Our Time. Cambridge University Press.
Louhenjoki-Schulman, Pirkko-Liisa & Hedenströ, Kaius: Suomen kulttuurinähtävyydet. Otava, Keuruu.
Maailmanperintö –tutki ja opi (2001): Suomen kansallinen Unesco-toimikunta ja Suomen Tammi Plus-projekti, Helsinki.
Massa, Ilmo & Snellman, Hanna (toim.)(2003): Lappi: maa, kansat, kulttuurit. SKS, Helsinki.
Mäntysalo, Raine (2004): Paikan heijastuksia. Ihmisen ympäristösuhteen tutkimus ja representaation käsite. Atena Kustannus, Jyväskylä.
Nieminen, Markku (1999): Elias Lönnrotin matkat Kainuussa. Pohjoinen, Oulu.
Nikula, Riitta (1993): Rakennettu maisema – Suomen arkkitehtuurin vuosisadat. Otava, Helsinki.
Rantatupa, Heikki (2000): Kartta historian lähteenä. Kampus Kustannus, Jyväskylä.
Teppo-Pärnä, Viri & Pärnä, Seppo (1999): Piikkiön kulttuuriympäristö. Kotiseutukirja. Lounais-Suomen ympäristökeskus, Kaarina.
ks. myös muita teoksia paikallisista kulttuuriympäristöistä!

Linkkejä

global.finland: kehityskysymykset ja globaalikasvatus
Finlex.fi
Kulttuuriperinnön suojelemiseen liittyviä lakeja
Muinaismuistolaki 295/1963
Laki kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta 115/1999
Rakennussuojelulaki 60/1985
Asetus valtion rakennusten suojelusta 480/1985
Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999
Kirkkolaki 1054/1993
International Geographical Union
Maanmittauslaitos kartat
Museokeskus Vapriikki, Tampere
Museovirasto: Suomen maailmanperintökohteet ja kulttuuriperintöön liittyviä kansainvälisiä sopimuksia
Tilastokeskus maailma numeroina
Unescon maailmanperintösivut (mm. uhanalaiset maailmanperintökohteet)
Virtuaaliyliopisto.fi: 1600-luvun maakirjakartat
Ymparisto.fi -valtion ympäristöhallinnon verkkopalvelu

Artikkelit

Lapinlahti.net: Antti Kiuru: "Paikan henki - genius logi"

Hanna Lämsä