Matematiikka, fysiikka ja kemia

Kirjallisuutta

Gould, Stephen Jay (2001): Hirmulisko heinäsuovassa - Kirjoituksia luonnontieteistä. Like Kustannus, Jyväskylä.
Hutta, K. Emily (2004): Vettä, vettä, vettä. Kuvittanut Atelier Philippe Harchy. Sanoma Magazines, Helsinki.
Kaila, Panu, Pietarila, Pentti & Tomminen, Hannu (1987): Talo kautta aikojen – julkisivujen historiaa. Rakentajain kustannus Oy, Helsinki
Kantonen, Timo (1996): Satakunta sahaa Suomessa - Kulttuurihistoriallisesti merkittäviä saharakennuksia ja ympäristöjä. Museovirasto, Helsinki.
Linnanmäki S., Sahlberg M. et al (toim.) (2003): Rakennettu kestämään – tutki ja opi. Suomen Tammi Plus -projekti, Helsinki.
Liukkonen, Hanna (toim.)(1997): Asumisen ekokirjo. Ympäristöministeriö, Helsinki.
Nikula, Riitta (1983): Rakennettu maisema – Suomen arkkitehtuurin vuosisadat. Otava, Helsinki.
Paasi, Pertti (1986): Rakentaisitko pienoismallin. Tammi, Helsinki.
Pallasmaa, Juhani (toim.)(1995): Eläinten arkkitehtuuri. Suomen rakennustaiteen museo, Helsinki.
Palo-oja, Ritva ja Willberg, Leena (toim.) (1998): Kumi. Kumin ja Suomen kumiteollisuuden historia. Tampereen museot ja Kumiteollisuus ry, Tampere.
Rakennettu kulttuuriympäristö - Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt (1993). Museoviraston rakennushistorian osaston julkaisuja 16. Museovirasto ja ympäristöministeriö, Helsinki.
Rutanen, Niina (2000): Kivi ois muurahaiselle vuori. Pienten lasten käsityksiä matematiikasta ja luonnonilmiöistä. Stakes, Helsinki.
Valonen, Niilo & Vuoristo Osmo (1994): Suomen kansanrakennukset - Seurasaaren ulkomuseon rakennusten pohjalta. Museovirasto, Helsinki.

Linkkejä

Hanna Lämsä