Terveystieto ja kotitalous

Kirjallisuutta

Aartomaa, Ulla et. al. (toim.)(2001): Kulttuurihistoriallinen keittokirja. Helsinki.
Ammuu, ammuu! - tarinoita maalta (1996). Kirjalito, Vantaa
Bäcklund, Anne et. al.(toim.)(1999): Terveysvaikutteiset elintarvikkeet – ruokaa, lääkettä vai
markkinointia.
Kirjayhtymä, Helsinki.
Haikonen, Iiris & Erkki Teräväinen (2002): Coca-Cola - 50 vuotta suomalaisten hyvissä hetkissä. Edita, Helsinki.
Hakkarainen, Pekka (2000): Tupakka - Nautinnosta ongelmaksi. Vastapaino, Tampere.
Hartola, Marja (2003): Ruokaretki Turun saaristoon. Atena, Jyväskylä.
Heinonen, Visa (1998): Talonpoikainen etiikka ja kulutuksen henki - Kotitalousneuvonnasta kuluttajapolitiikkaan 1900-luvun Suomessa. SHS, Helsinki.
Himilä, Jaana et. al. (1989): Hämäläistä ruokaperinnettä. Hämeen maatalouskeskus.
Kolmonen, Jaakko (1986): Suomen pitäjäruoat. Patakolmonen Ky, Helsinki. 
Kolmonen, Jaakko (toim.)(1991): Suomen maakuntaleivät. Patakolmonen, Helsinki.
Kortti, Jukka (2003): Modernisaatiomurroksen kaupalliset merkit: 60-luvun suomalainen televisiomainonta. Bibliotheca historica. SKS, Helsinki.
Koskenvuo, Markku (2001): Kansantaudit: esiintyminen, riskitekijät ja tutkimusmenetelmät. Turun täydennyskoulutuskeskus.
Kuusinen, Kirsti-Liisa (toim.) (1993): Terveyspsykologia. WSOY, Helsinki.
Latonen, Saimi (1992): Pula-ajan ruokaohjeita. Marttaliiton kirjasia N:o 22. Näköispainos vuodelta 1946. Hakapaino Oy, Helsinki.
Leino, Pertti: Rukiista leipää. (Video) Opetushallitus.
Luoto, Riitta et. al. (toim.)(2003): Sukupuoli ja terveys. Vastapaino, Tampere.
Lönnqvist, Bo (1997): Leivos: tutkielma ylellisyyden muotokielestä. Schildts, Helsinki.
Lönnrot, Elias (1981): Suomalaisen talonpojan koti-lääkäri. Lääketieteellisen oppimateriaalikustantamo, Tampere
Mattila, Anna-Liisa (2001): Piparikirja. Atena Kustannus Oy, Jyväskylä
McNeill, William H. (2004): Kansat ja kulkutaudit. Vastapaino, Tampere.
Mennell S. & Murcott A. & Otterloo A. (1992): The sociology of food: Eating, diet and culture. Sage Publications, London.
Miina ja Manu maatilalla (1997).Teutori. Satukustannus Oy, Tampere. Myös Cd-levynä (2002).
Missä leipä kasvaa: ohjaajan opas (1997). Lasten keskus, Helsinki..
Okkola, Toivo (toim.)(1928): Suomen kansan kilpa- ja kotileikkejä. SKS, Helsinki.
Oksanen, Alli & Liisi Harmio (1994): Maija keittää. Gummerus, Jyväskylä.
Olsoni, Anna (1905): Keittokirja. WSOY, Porvoo.
Pesonen, Hannu (1994): Inkiväärihai ja merirosvoaarre – eksoottisia ruokia suomalaisittain. Kauppiaitten kustannus, Helsinki.
Piikkilä, Eija (1993): Kiireisen kokkaajan keittokirja. Karisto, Hämeenlinna.
Poutiainen, Ritva (1996): Hyväll on nimie paljo: perinneruokaopas. Koski Hl: [R.Poutiainen]
Pukonen, Seija & Terttu Kauppinen (1980): Makuja maakunnista. Tammi, Helsinki.
Rannikko, Götha & Reima (1978): Kainuun leipä. Otava, Keuruu.
Rauramo, Ulla (2004): Ruis - suomalaisten salainen ase. Atena, Jyväskylä.
Rokka, Pekka & Leena Järnfors & Matti Nieminen (1998): Ennen vanhaan - Perinnekirja. Visionääri,  Jyväskylä.
Roos, Gun (1999): Disparities in foodhabits: Review of research in 15 European countries. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B: 24/1999, Helsinki.
Rossi, Leena-Maija (2003): Heterotehdas. Televisiomainonta sukupuolituotantona. Gaudeamus, Tampere
Räsänen, Bertta (2000): Hyvvee ja hyvän parasta. Savolainen keittokirja. Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu ja ammatillinen instituutti, matkailu- ja ravitsemisala. Savonia, Kuopio.
Sananlaskut (1997). SKS:n toimituksia, Helsinki
Schwartz H. (1986): Never satisfied: A cultural history of diets, fantasies and fat. The Free Press, New York.
Seppänen-Pora, Irja (1962): Apposkaalista mantsikkamöllöön. Otava, Helsinki.
Sillanpää, Merja (1999): Happamasta makeaan: suomalaisen ruoka- ja tapakulttuurin kehitys. Finfood, Vantaa.
Suomalainen, Marja-Liisa (1978): Etelä-Karjalan perinnäistä ruokakulttuuria. Etelä-Karjalan museon julkaisut N:o4, Lappeenranta.
Tanttu, Markku (1996): Mies ja nainen. Erkki Tantun sananparsikuvituksia. SKS, Helsinki.
Tuomainen, Raimo et. al. (1999): Medikalisaatio - aikamme sairaus. Vastapaino, Tampere.
Uusivirta, Hilkka (1977): Suomalainen ruokaleipä. Hotelli- ja ravintolamuseon monisteita 32. Helsinki.
Uusivirta, Hilkka (1982): Suomalaisen ruokaperinteen keittokirja. WSOY, Porvoo.
Valonen, Niilo et.al. (1992): Satakuntalainen keittokirja. SKS, Helsinki.
Viljasta leiväksi (1987). Leipätoimikunta, Helsinki.

Katso myös Kirjallisuutta: Historia,Äidinkieli ja Uskonto

Linkkejä

Elintarviketeollisuusliitto
Elintarviketurvallisuusvirasto
Etälukio/kuvataide
Kansanterveyslaitos: tilastoja eri elintarvikkeiden käytöstä
Kotimaisten kielten tutkimuskeskus:Aineistot ja arkistot - Suomen murteiden sana-arkisto - Sähköiset aineistot: sananparsia
Leipätiedotus
Nuora - Nuorten elinoloindikaattorit
Tarinoita ruisleivästä
Tilastokeskus: elintarvikkeiden kulutus

Hanna Lämsä