Uskonto

Kirjallisuutta

Aalto, Seppo (1996): Kirkko ja kruunu siveellisyyden vartijoina: seksuaalirikollisuus, esivalta ja yhteisö Porvoon kihlakunnassa 1621-1700. SKS, Helsinki.
Anttonen, Veikko (1996): Ihmisen ja maan rajat: pyhä kulttuurisena kategoriana. SKS, Helsinki.
Brockman, Norbert C. (1997): Encyclopedia of sacred places. ABC-CLIO, Santa Barbara, US.
Deary, Terry (1999): Karmea totuus keskiajasta. Tammi, Helsinki.
Elo, Pekka et.al. (2001): Maailmanperintö –tutki ja opi. Suomen kansallinen Unesco-toimikunta ja Suomen Tammi Plus-projekti, Helsinki.
Haavio, Martti (1959): Karjalan jumalat: kansatieteellinen tutkimus. WSOY, Porvoo.
Haavio-Mannila, Elina & Osmo Kontula (toim.)(1993): Suomalainen seksi. Tietoa suomalaisen sukupuolielämän muutoksesta. WSOY, Porvoo.
Harpur, James (2002): Maailman pyhät seudut: taivaan ja maan kohtaamispaikat. Otava, Helsinki.
Harva, Uno (1948): Suomalaisten muinaisusko. WSOY, Porvoo.
Heikkilä, Markku (toim.) (1999): Uskonto ja nykyaika. Atena Kustannus Oy,  Juva.
Heinimäki, Jaakko (1994): Pieni mies jalustalla. Kertomuksia pyhimyksistä ja sankareista. Like Kustannus, Helsinki.
Hiekkanen, Markus (2003): Suomen kivikirkot keskiajalla. Otava, Helsinki.
Hämeen-Anttila, Jaakko (2004): Islamin käsikirja. Otava, Keuruu.
Hämeen-Anttila, Jaakko (1999): Islamin monimuotoisuus. Gaudeamus, Helsinki.
Karjalainen, Sirpa (1994): Juhlan aika: suomalaisia vuotuisperinteitä. WSOY, Porvoo.
Klemettilä, Hannele (2004): Keskiajan pyövelit. Atena Kustannus Oy, Jyväskylä.
Koivisto, Jari (2004): Miina ja Manu - Ilmojen ihmeet. Satukustannus Oy, Tampere. 
Korpinen, Tuulikki (1986): Kalevalainen jumalten maailma. Helsinki.
Kovala, Urpo & Saresma, Tuija (2003): Kulttikirja. Tutkimuksia nykyajan kultti-ilmiöistä. SKS, Jyväskylä.
Kristinuskon historia 2000. Osat 1-2 (1999) toim. Nagel, Christine & Reuter, Ingrid, osa III (2000) toim. Eino Murtorinne. Weilin+Göös, Porvoo.
Kunnas, Mauri (1979): Suomalainen tonttukirja. Otava. Helsinki.
Kunnas, Mauri (1992): Koirien Kalevala. Otava, Helsinki.
Kunnas, Mauri (1995): Joulupukki ja noitarumpu. Otava, Helsinki.
Kunnas, Mauri (1997): Koiramäen joulukirkko. Otava, Helsinki.
Kunnas, Mauri (2002): Seitsemän koiraveljestä. Otava, Helsinki.
Kuusi, Matti (toim.) (1988): Rapatessa roiskuu. Nykysuomen sananparsikirja. SKS, Helsinki.
Laaksonen, Liisa & Salo, Maija (1993): Lystiä leikkiä - Perinnettä ja perinneleikkejä. Porvoo.
Laaksonen, Pekka & Sirkka-Liisa Mettomäki (toim.)(2002): Pyhän perintö - Kirjoituksia suomalaisesta pyhästä Kalevalassa, kansanperinteessä, luonnossa ja taiteessa. SKS, Helsinki.
Lehmusoksa, Ritva (1994): Joulu, joulu, armas aika. Gummerus, Jyväskylä.
Lempiäinen, Pentti (2000): Pyhät ajat. Kirjapaja, Helsinki.
Lounema, Risto (2003): Suomen kansan pyhät paikat. Yhtyneet Kuvalehdet, Helsinki.
Lönnrot, Elias (toim.) (2002): Kalevala. Kuvitus Jukka Salminen. Like Kustannnus, Helsinki. (alk. per. ilmestyi 1849)
Lönnrot, Elias (1997): Kanteletar, elikkä Suomen kansan vanhoja lauluja ja virsiä. SKS, Helsinki. (alk. per. ilmestyi 1840)
Lönnrot, Elias (toim.) (1880): Suomen kansan muinaisia loitsurunoja. Helsinki.
Majanen, Ulla-Maija (1994): Päivähoidon ja alkuopetuksen luova askarteluvuosi. 1. Handmade. Vantaa.
Mircea, Eliade (2003): Pyhä ja profaani. Loki-kirjat, Helsinki.
Mäkinen, Virpi (2003): Keskiajan aatehistoria. Näkökulmia tieteen, talouden ja yhteiskuntateorian kehitykseen 1100-1300-luvuilla. Atena Kustannus Oy, Jyväskylä.
Nenola, Aili ja Timonen, Senni (toim.)(1990): Louhen sanat. Kirjoituksia kansanperinteen naisista. SKS:n toimituksia 520, Helsinki.
Nirkko, Juha (toim.)(1994): Pääsiäinen: juhlatietoa, kuvia ja kertomuksia. SKS, Helsinki.
Nirkko, Juha (toim.) (2004): Juhannus ajallaan. Juhlia vapusta kekriin. SKS, Helsinki.
Pentikäinen, Juha (1989): Kalevalan maailma. Yliopistopaino, Helsinki.
Pentikäinen, Juha (1995): Saamelaiset – pohjoisen kansan mytologia. SKS, Helsinki.
Ranta, Elina & Ranta, Maija (1996): Haltijoitten mailla, maahisten majoissa. Maan, metsän, veden ja vuoren väki. WSOY, Porvoo. 
Saaristo, Kimmo (toim.)(2003): Hyvää pahaa rock´n´roll - Sosiologisia kirjoituksia rockista ja rockkulttuurista. SKS, Helsinki.
Sarmela, Matti (1994): Suomen kansankulttuurin kartasto 2. Suomen perinneatlas. SKS, Helsinki.
Satrapi, Marjane (2004): Persepolis – iranilainen lapsuuteni. Otava, Helsinki.
Sihvo, Pirkko (toim.) (1996): Mull on kourat kontiolta : loitsuja ja taikoja. SKS, Helsinki.
Siikala, Anna-Leena (1994): Suomalainen šamanismi. SKS, Helsinki.
Sulkunen, Irma-Liisa (1999): Eerikintytär ja hurmosliikkeet 1700-1800 -luvuilla. Hanki ja Jää -julkaisusarja. Gaudeamus, Tampere.
Suomalaisia sananlaskuja (2002). Selittänyt Elias Lönnrot. WSOY, Porvoo.
Talve, Ilmar (1979): Suomen kansankulttuuri. SKS, Helsinki.
Varonen, Matti (toim.) (1891): Suomen kansan muinaisia taikoja. Metsästys-taikoja. SKS, Helsinki.
Verschuren, Paul et. al. (toim.)(1995): Katolinen näkökulma 2 : Roomalaisen messukirjan yleinen johdanto ja kalenteri. Katolinen kirkko Suomessa, Helsinki.
Virtanen, Leea (1988): Suomalainen kansanperinne. SKS:n toimituksia 471, Helsinki.

Katso myös Kirjallisuutta: Historia ja Äidinkieli

Linkkejä 

Evankelisluterilainen kirkko
Harmaasudet - historian elävöittämisyhdistys Artikkeleita
Logosmedia.fi: Uutisia kirkoista, uskonnollisista yhteisöistä ja kansallisista vähemmistöistä
Opinto.net: Uskonto tämän päivän Suomessa ja suuret maailmanuskonnot Suomessa 

Artikkeleita

Veikko Anttonen: "Mitä tutkimista pyhässä?" - Tieteessä tapahtuu 7/1996

Hanna Lämsä