Ympäristö- ja luonnontieto ja biologia

Kirjallisuutta

Cantell, Hannele (toim.)(2004): Ympäristökasvatuksen käsikirja. PS-kustannus, Juva.
Elävää kulttuuriperintöä – tutki ja opi (2002). Suomen Tammi Plus –projekti. Museovirasto, Opetushallitus ja ympäristöministeriö. Helsinki.
Haavio, Martti 1938: Pyhät on pihlajat pihalla teoksessa Hyvä Tuomas - Kansankulttuuria, toim. Lauri Hakulinen, s. 98-112. Gummerus, Jyväskylä.
Hjelt, Marjut & Aalto, Jaana (2000): Taikametsä. Tarinoita ja taikoja suomalaisesta metsästä. SKS, Hämeenlinna.
Iitiä, Inkamaija (2003): Osmo Rauhala - Luonnon aika. Otava..
Ilomäki, Henni & Lauhakangas, Outi (toim.) (2002): Eläin ihmisen mielenmaisemassa. SKS, Helsinki.
Jalonen, Kimmo (toim.) (2000): Horjutettu tasapaino ja kadotettu harmonia - maaseutuyhteisö, ympäristö ja muutos. Turun yliopiston Historian laitoksen julkaisuja 57.
Kautto, Elina (2003): Hörölän väen saunakirja. Kirjapaja, Helsinki.
Kuusi, Taina (1986): Voikukka - monikäyttökasvi. Espoo.
Lappalainen & Jääskeläinen (2002): Maatiaiskasvien ylläpito on kulttuurityötä kirjassa Elävää kulttuuriperintöä – tutki ja opi. Suomen Tammi Plus –projekti. Museovirasto, Opetushallitus ja ympäristöministeriö. Helsinki.
Lehtonen, Ulla (1987): Ullan yrtit. Luonnon hyötykasvien keruu- ja käyttöopas. Porvoo.
Liski, M.., Ranta, S-L et al. (2003): Sääksmäen Rapola - Kasvisto ja pihapiiri. Rapola-tutkimuksia 4. Museovirasto, Helsinki.
Luomupellon kasvinsuojelu (1999). Maaseutukeskusten liitto, Helsinki.
Lönnrot, Elias (1832): Om Finnarnes Magiska Medicin.
Lönnrot, Elias. Suomalaisen talonpojan kotilääkäri. Lääketieteellisen oppimateriaalikustantamo. Tampere 1981.
Luostarinen, Matti & Yli-Viikari, Anja (toim.)(1997): Maaseudun kulttuurimaisemat. Suomen ympäristökeskus, Maatalouden tutkimuskeskus, Sulkava.
Pohjolan perunat (2001). Pohjoisen geenipankin kuvaus vanhoista perunoista. Nordiska genbanken, Porvoo
Ranta, Sirkka-Liisa & Seppovaara, Juhani (2003): Maatilan pihapiiri. SKS, Hämeenlinna.
Ruoff, Eeva (2002): Tuoksujen puutarha. Otava, Helsinki.
Ruoff, Eeva (2001): Vanhoja suomalaisia puutarhoja. Otava, Keuruu.
Schöneck, Annelies (1997): Vilja – historiaa ja ruokaohjeita. Biodynaaminen yhdistys, Helsinki.
Sinisalo, Hannu (toim.)(1980): Suomalainen perinnekuvasto. Kimy-kustannus, Kuopio.
Sepänmaa, Y. & Heikkilä-Palo,L. & Kaukio,V. (2003): Metsään mieleni. Maahenki Oy, Helsinki.
Somersalo, Susanne (1998): Siirtogeenit tulevat kasveihin. Agromedia, Lohja.
Rasila, V. &Jutikkala, E.& Mäkelä-Alitalo, A.(toim.) (2003): Suomen maatalouden historia I: Perinteisen maatalouden aika. Esihistoriasta 1870-luvulle. SKS, Helsinki
Poutiainen, Esko (toim.)(1987): Uusi maatilatieto 3: Maatilan talous ja tekniikka. Kirjayhtymä, Helsinki.
Vuolle-Apiala, Risto (1993): Savusauna. Rakennusalan kustantajat, Helsinki.
Vuorenjuuri, Matti (1967): Sauna kautta aikojen. Otava, Helsinki.

Linkkejä

Alvar Aalto: puun käyttö suunnittelussa
Arctinet - Elävä kivikausi Asutus ja asuminen - Varhainen maanviljely
Arkeo.net
Eliaksen yrttitarha
Greenpeace
Karhuseura.net: "Mesikämmenen matkassa metisiltä mättäiltä Otavaisen olkapäille"
Metsän oppimispolku
Museovirasto: puukausi

Hanna Lämsä