Sivukartta

ETUSIVU

1. Kulttuuri ja minä

2. Keskeiset käsitteet

3. Tehtävät

3.1 Oppimispolut oppiaineisiin

Äidinkieli ja kirjallisuus
Esiopetus
Vuosiluokat 1-2
 
Vuosiluokat 3-5 
Vuosiluokat 6-9 
Lukio

Matematiikka 
Esiopetus 
Vuosiluokat 1-4 
Vuosiluokat 5-9 
Lukio

Biologia 
Esiopetus 
Vuosiluokat 1-4: Ympäristö- ja luonnontieto 
Vuosiluokat 5-6 
Vuosiluokat 7-9 
Lukio

Maantieto ja -tiede 
Esiopetus 
Vuosiluokat 1-4 
Vuosiluokat 5-6 
Vuosiluokat 7-9 
Lukio

Fysiikka ja kemia 
Esiopetus: Ympäristö- ja luonnontieto 
Vuosiluokat 1-4: Ympäristö- ja luonnontieto 
Vuosiluokat 5-6: Fysiikka ja kemia 
Vuosiluokat 7-9: Kemia 
Vuosiluokat 7-9: Fysiikka 
Lukio

Terveystieto 
Esiopetus 
Vuosiluokat 1-4: Ympäristö- ja luonnontieto 
Vuosiluokat 5-6: Biologia ja maantieto
Vuosiluokat 7-9 
Lukio

Uskonto 
Esiopetus 
Vuosiluokat 1-5 
Vuosiluokat 6-9 
Lukio

Elämänkatsomustieto 
Esiopetus 
Vuosiluokat 1-5 
Vuosiluokat 6-9 
Lukio

Historia 
Esiopetus 
Vuosiluokat 1-4 
Vuosiluokat 5-6 
Vuosiluokat 7-9 
Lukio

Yhteiskuntaoppi 
Esiopetus 
Vuosiluokat 1-6 
Vuosiluokat 7-9 
Lukio

Musiikki 
Esiopetus 
Vuosiluokat 1-4 
Vuosiluokat 5-9 
Lukio

Kuvataide 
Esiopetus 
Vuosiluokat 1-4 
Vuosiluokat 5-9 
Lukio

Käsityö 
Esiopetus 
Vuosiluokat 1-4 
Vuosiluokat 5-9

Liikunta 
Esiopetus 
Vuosiluokat 1-4 
Vuosiluokat 5-9 
Lukio

Kotitalous 
Esiopetus 
Vuosiluokat 1-4 
Vuosiluokat 5-6 ja 7-9

Filosofia 
Esiopetus ja vuosiluokat 1-2 
Vuosiluokat 3-5 ja 6-9 
Lukio

Psykologia 
Vuosiluokat 1-4: Ihmisenä kasvaminen 
Vuosiluokat 5-9: Ihmisenä kasvaminen 
Lukio

Toinen kotimainen ja vieraat kielet

3.2 Oppiaineiden yhteiset tehtävät

Suomi ja suomalaisuus
Talo
Kasvi
Paikka
Ruis
Pyhä
Koti
Kotiseutu
Katu ja kaupunki 
Rytmi
Muinaistaide
Arvo

3.3 Maailmanperintötehtävät

Tehtävä 1 
Tehtävä 2  
Tehtävä 3  
Tehtävä 4 
Tehtävä 5  
Tehtävä 6  
Tehtävä 7 
Tehtävä 8 
Tehtävä 9

4. Kirjallisuutta ja linkkejä

Äidinkieli ja kirjallisuus  
Matematiikka, fysiikka ja kemia 
Biologia ja Ympäristö- ja luonnontieto  
Maantieto ja -tiede  
Terveystieto ja kotitalous 
Uskonto  
Elämänkatsomustieto  
Historia  
Yhteiskuntaoppi 
Musiikki ja liikunta  
Kuvataide ja käsityö  
Filosofia  
Psykologia

5. Artikkelit

6. Sivukartta