Tehtävät


Tyttö ja itse taottu rautanaula: laivanrakennusta Suomenlinnassa. Kuva: Pekka ja Tyko Elo

Tehtävät on jaoteltu kolmeen osioon - ks. sivun vasen laita!

Tehtävien tarkoituksena on perehdyttää oppilaat ja opiskelijat mahdollisimman laaja-alaisesti kulttuuriperintöön ja tarjota siten aineksia oman kulttuuri-identiteetin rakentamiseksi.

Tarkoituksena on myös, että tehtävien suorittamisessa huomioitaisiin toimintakulttuurin kehittäminen, uusien oppimisympäristöjen hyödyntäminen ja uudenlainen oppimiskäsitys (keskeiset käsitteet).

Ohjeita tehtäviin 

Tehtävien huolellinen suunnittelu palkitsee. Kirjallisuutta ja linkkejä -osiosta löytyy materiaalia taustatietojen kokoamiseksi sekä aiheen syventämiseksi. Tehtävät voi jaotella esimerkiksi seuraaviin vaiheisiin:

  1. Johdatus aihepiiriin ja taustatiedon hankinta
  2. Tiedon käsittely ja muokkaus
  3. Teoksen laatiminen
  4. Tehtävän purku

Ensimmäisessä vaiheessa esimerkiksi opettaja, asiantuntija, yhteistyökumppani kansalaisjärjestöstä tai joku oppilaista tai opiskelijoista johdattaa aihepiiriin ja tarjoaa taustatietoa aiheesta.

Toisessa vaiheessa oppilaat ja opiskelijat hankkivat tietoa esimerkiksi tekemällä havaintoja luonnossa ja/tai rakennetussa ympäristössä, tutkimalla tiettyä luontokohdetta, esinettä ja/tai rakennusta, haastattelemalla ja tutustumalla kirjallisuuteen.

Tämän jälkeen tietoa käsitellään ja muokataan ja sen pohjalta valmistetaan jokin teos, esimerkiksi nettisivut, maalaus, tarina tai näytelmä.

Lopuksi tehtävät olisi hyvä purkaa. Miltä tehtävän tekeminen tuntui ja mitä jäi mieleen? Mitä ajatuksia ja kysymyksiä tehtävän tekeminen herätti?

Hanna Lämsä