Maailmanperintötehtävät


"Who owns the World Heritage? - We all do." Kuva: Karim Peltonen, Museovirasto.

Maailmanperintötehtävissä tutustutaan eri kulttuureihin niiden kulttuuriperintökohteiden avulla. Tehtävissä tutustutaan myös maailmanperintökohteiden valintaprosessiin. Lisäksi tehtävissä pohditaan maailmanperintökohteiden heijastamia arvoja.

Lue maailmaperinnöstä

Maailmanperintö -  tutki ja opi (2001), toimittajat: Elo, Pekka & Hanna Kanninen & Riikka Salmelin & Petra Renvall. Suomen Tammi. Opetushallitus, Museovirasto ja ympäristöministeriö, Helsinki. Alkuperäinen teos: Word Heritage Educational Resource Kit for Teachers.

Linkit

Unesco: World Heritage
Opetusministeriö: maailmanperintö
Ihmisenä maailmassa - Maailmanperintö

Hanna Lämsä