Tehtävä 1

Maailmanperintökohteet Suomessa

Unescon maailmanperintölistalla on tällä hetkellä seitsemän kohdetta Suomesta:

Suomenlinna (1991)
Vanha Rauma (1991)
Petäjäveden vanha kirkko (1994)
Verlan puuhiomo ja pahvitehdas (1996)
Sammallahdenmäki (1999)
Struven kolmiomittausketju (2005)
(yhteiskohde 10 valtion kanssa)
Merenkurkun saaristo (2006)

Jakautukaa viiteen ryhmään ja jakakaa kullekin ryhmälle yksi Suomen kohde, josta ryhmä laatii visuaalisesti harkitun ja näyttävän työn. Keskittykää töissä arvioimaan maailmanperintökohteiden alueellista merkitystä: mikä merkitys kohteella on sille seudulle, jossa se sijaitsee.  Mikä on kohteen merkitys koko Suomelle? Mikä on ollut Suomen maailmanperintökohteiden alkuperäinen käyttötarkoitus, arvo ja merkitys? Miten nämä seikat ovat muuttuneet ajan kuluessa? Millainen arvo kohteella on nykyään? Entäpä tulevaisuudessa? Pohtikaa olisiko sama kohde jossain toisessa maassa tai kulttuurissa samalla tavoin arvostettu kuin alkuperäisessä paikassaan. Mikä omalla kotiseudulla voisi olla vastaavalla tavalla merkittävä ja arvokas kohde (esimerkiksi rakennettu ympäristö, luontoympäristö, maisema tai mahdollisesti jokin tapa)?

Linkit

Lisätietoa Suomen kohteista Museoviraston sivuilla
Tämä tehtävä myös kohdassa Maantieto/vuosiluokat 5-6

Hanna Lämsä