Tehtävä 2

Maailmanperintökohteet kartalla

Tutustukaa jonkin maan kaikkiin maailmanperintökohteisiin ja sijoittakaa ne maan kartalle. Tutustukaa kymmeneen eri maailmanperintökohteeseen, jotka kaikki sijaitsevat eri maissa. Sijoittakaa kohteet maailmankartalle, ja liittäkää kartan yhteyteen myös kuvaukset maailmanperintökohteista. Laajentakaa tehtävää innostuksen mukaan! Jakakaa eri maita esimerkiksi ryhmien kesken ja tutustukaa kyseisen maan ilmasto-oloihin, maisemiin, elinkeinoihin, hallitusmuotoon ja maailmanperintökohteisiin. Mitä olennaista kohteet kertovat maan menneisyydestä ja kulttuurista?

Lisätehtävä

Laatikaa visainen tietokilpailu Unescon maailmanperintökohteista ja maista esimerkiksi naapuriluokalle!

Tämä tehtävä myös kohdassa Maantieto/vuosiluokat 5-6

Hanna Lämsä