Tehtävä 3

Maailmanperintösopimukset

Tutustukaa kulttuuri- ja luonnonperintöä koskeviin kansainvälisiin sopimuksiin.

Esimerkiksi: 

 • Yleissopimus maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelemisesta eli Maailmanperintösopimus vuodelta 1972
 • Haagin sopimus

Ottakaa selvää miten ja milloin Unescon maailmanperintöluettelo on syntynyt. Millaisia kohteita luettelossa on? Tutustukaa maailmanperintökohteen valintaprosessiin ja Unescon rooliin siinä (kriteerit, ehdotuksen laatiminen, komitea, kokous, arviointiraportti). Valitkaa kotiseudultanne jokin kohde, jota ehdotatte listalle ja ”simuloikaa” maailmanperintökohteen valitsemisprosessin eri vaiheet. Pohtikaa mihin maailmanperintöä tarvitaan

Valintakriteerit ovat:

Luonnonperintö:

 1. kohteen tulee olla huomattava esimerkki maapallon historiallisesta aikakaudesta, todistusaineistoa elämän kehityksestä tai merkittävästä käynnissä olevasta geologisesta maanmuodostusprosessista tai geomorfisilta tai fysiografisilta piirteiltään ainutkertainen luonnonpaikka; tai
 2. kohteen tulee edustaa merkittävää käynnissä olevaa ekologista tai biologista prosessia maaperän tai vesialueiden ekosysteemien ja eliö- ja kasvilajien kehityksessä; tai
 3. kohteen tulee sisältää ainutkertaisia luonnonilmiöitä tai olla esimerkkinä poikkeuksellisen kauniista ja esteettisesti tärkeästä paikasta; tai 
 4. kohteen tulee olla tärkeä biologisen monimuotoisuuden turvaamiselle erityisesti koskien suojelua lajien luonnollisilla elinpaikoilla

Kulttuuriperintö:

 1. kohteen on oltava ihmisen luovaa älykkyyttä osoittava mestariteos; tai
 2. kohteen tulee esittää ihmiskunnan arvojen muokkautumista tiettynä ajanjaksona tai tietyillä kulttuurialueilla, ja se on vaikuttanut arkkitehtuuriin, teknologiaan, monumenttitaiteeseen tai kaupunki- ja aluesuunnitteluun; tai
 3. kohteen tulee olla ainutlaatuinen tai poikkeuksellinen näyte elävästä tai jo kadonneesta kulttuuritraditiosta tai sivilisaatiosta; tai
 4. kohteen tulee olla huomattava arkkitehtoninen tai tekninen esimerkki rakennuskokonaisuudesta tai alueesta, joka edustaa merkittävää aikakautta ihmiskunnan historiassa; tai
 5. kohteen tulee olla ainutlaatuinen esimerkki perinteisestä asumismuodosta tai maankäytöstä tietyssä kulttuurissa tai kulttuureissa, erityisesti jos se on tullut uhanalaiseksi ihmiskunnan peruuttamattomien muutosten vuoksi; tai
 6. kohteen on oltava suorassa tai epäsuorassa yhteydessä yleismaailmallisesti merkityksellisiin kulttuuritapahtumiin, elävään perinteeseen, traditioon, aatteisiin, uskomuksiin tai ainutkertaisiin taiteellisiin tai kirjallisiin teoksiin. (Komitean suosituksesta tämä kriteeri riittää kohteen listalle liittämiseen ainoastaan poikkeustapauksissa, ja yleensä sitä käytetään tukemaan muita kriteereitä.)

Tämä tehtävä myös kohdassa Yhteiskuntaoppi/vuosiluokat 7-9

Hanna Lämsä