Tehtävä 4

Teollisuus ja maailmanperintö - Verlan pahvitehdas ja puuhiomo

Havainnollistakaa elinkeinoihin ja yrittäjyyteen liittyviä tehtäviä perehtymällä Suomen teollistumiseen. Miten teollistuminen, kaupungistuminen ja elinkeinojen muutokset kytkeytyvät toisiinsa? Tutustukaa johonkin historialliseen teollisuusrakennukseen tai kompleksiin. Kartoittakaa myös, missä käytössä vanhat tehdasrakennukset ja -alueet ovat nykyään. Monet niistä ovat uusiokäytössä asuntoina, kulttuurikeskuksina, työtiloina. Voitte ottaa tutkimuksen kohteeksi myös Verlan vanhan puuhiomon, joka pääsi mukaan Unescon maailmanperintökohteiden listalle vuonna 1996. Jakautukaa ryhmiin ja tutkikaa Verlaa eri näkökulmista. Keskittykää esimerkiksi ryhmittäin yhteen seuraavista näkökulmista ja laatikaa siitä esitys. Keksikää erilaisia tapoja elävöittää kutakin näkökulmaa, käyttäkää piirroksia, valokuvia ja draamaa. Esimerkiksi Verlan Marian ja tehtaan patruunan henkilöhistoriat voi esittää muille näytelmänä.

  • raaka-aineiden hankkiminen tehtaalle: metsäkaupat, tukinuiton vaikutus maaseudun ihmisten elämää
  • tehtaan historia: tehtaan perustaminen ja rakennukset
  • koneet: koneiden alkuperä, toiminta ja niiden käyttäminen
  • tuotteet: luettelo ja piirroksia tuotteista, mihin tuotteita vietiin?
  • ammatit: ammattinimikkeet ja työtehtävät
  • Verlan Maria ja tehtaan patruuna: henkilöhistoria, ammattitaito, asuminen, perhe-elämä, yhteiskunnallinen asema

Tämä tehtävä myös kohdassa Yhteiskuntaoppi/vuosiluokat 7-9

Hanna Lämsä