Tehtävä 6

Maailmanperintökohteita uhkaavat asiat

Tutustukaa vaarassa olevien maailmanperintökohteiden listaan ja pohtikaa, mitkä asiat voivat mahdollisesti uhata maailmanperintökohteita. Tutustukaa pohdinnan jälkeen myös Unescon esittämään listaan maailmanperintökohteita uhkaavista asioista:

  • ryöstäminen
  • sota
  • tahallinen tuhoaminen
  • turismin hallitsematon lisääntyminen
  • saastuminen
  • hallitsematon kaupungistuminen
  • luonnonkatastrofit
  • kaivostoiminta.

Tarkastelkaa mitkä uhista ovat ihmisen ja mitkä luonnon aiheuttamia ja mitä näiden uhkien torjumiseksi voitaisiin tehdä? Mitä keinoja ja mahdollisuuksia yksityisellä ihmisellä, valtioilla ja kansainvälisellä yhteisöllä on suojella maailman kulttuuriperintöä?

Jatkotehtävä

Kirjoittakaa essee otsikolla ”Turismin edut ja haitat maailmanperinnön säilymiselle”.

Tämä tehtävä myös kohdassa Maantiede/lukio

Hanna Lämsä