Tehtävä 7

Kestävä kehitys

Vuonna 2004 Komin tasavalta Venäjän federaation alueella päätti lohkaista kultakaivosta varten 30000 hehtaarin alueen Yugud Va – kansallispuiston alueelta, joka sisällytettiin Unescon maailmanperintölistalle vuonna 1998. Kansallispuisto on kulttuurisesti erityisen tärkeä alueen lähellä asuville komeille, hanteille ja manseille. Kansalaisjärjestöjen mukaan hanke on laiton ja vastoin Venäjän solmimia kansainvälisiä sopimuksia. Lisäksi arvioitiin, että hanke vauhdittaisi eroosiota, hävittäisi vanhoja metsiä, saastuttaisi vesistöjä ja uhkaisi alueen kalakantoja. Toisaalta kaivos voisi tarjota työpaikkoja alueen ihmisille ja talouskasvua edistämällä lisätä taloudellista hyvinvointia alueella.

Pohtikaa, mitä muita vaikutuksia tällaisella kaivoshankkeella voi mahdollisesti olla, ja tarkastelkaa sen jälkeen Komin tasavallan päätöstä kestävän kehityksen näkökulmasta. Suomen kestävän kehityksen toimikunta määritteli 1995 kestävän kehityksen maailmanlaajuisesti, kansallisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaksi jatkuvaksi ja ohjatuksi yhteiskunnalliseksi muutokseksi, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Kestävällä kehityksellä ajatellaan usein olevan neljä ulottuvuutta – ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen ulottuvuus. Sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä on sellainen muutos, joka takaa hyvinvoinnin sosiaalisten ja kulttuuristen edellytysten siirtymisen sukupolvelta toiselle. Tulevien ja nyt elävien sukupolvien hyvinvointia uhkaavia sosiaalisia tekijöitä ovat esimerkiksi alati kiihtyvä väestönkasvu, köyhyys sekä puutteet ruoka- ja terveydenhuollossa, sukupuolten välisessä tasa-arvossa sekä koulutuksessa. Hyvinvointia saattaa uhata myös erilaisten kulttuurien ja kulttuurimuotojen uhanalaisuus.

Miten päätös kultakaivoksesta sopii yhteen erityisesti kestävän kehityksen kulttuurisen ulottuvuuden kanssa? Mitä ovat sellaiset kulttuuriset edellytykset, jotka voisivat turvata hyvinvoinnin myös tuleville sukupolville? Laatikaa manifesti Komin kansallispuiston tilanteesta, jossa selvitätte mitä kultakaivoksen rakentamisella olisi kulttuuriperinnön näkökulmasta. Tehkää esityksestä mahdollisimman kantaaottava.

Tämä tehtävä myös kohdassa Maantiede/lukio

Hanna Lämsä