Tehtävä 9

Hyvä ja paha

Puolassa sijaitseva Auschwitz-Birkenau on ihmisen julmuuden karmein symboli. Sen vahvistetut seinät, piikkilanka-aidat, parakit, hirsipuut, kaasukammiot ja polttouunit ovat edelleen jäljellä todistamassa Hitlerin kansanmurhasta. Natsi-Saksan suurimmalla keskitysleirillä murhattiin tai nääntyi vuosina 1940-1945 hengiltä 1,1-1,5 miljoonaa ihmistä joista suurin osa oli juutalaisia. Nykyisin Auschwitz-Birkenaun alueella toimii museo, joka esittelee keskitysleirin historiaa ja rakennuksia.
(Kulttuuri- ja luonnonperintö – eheää oppimista. 2003., s. 111 ja Auschwitz museo

a) Auschwitz-Birkenaun keskitysleiri valittiin Unescon maailmanperintöluetteloon 1979. Miksi?

b) Tekoja luokitellaan eri moraalijärjestelmissä hyviksi tai pahoiksi. Myös ihmisiä määritellään usein hyvän ja pahan käsitteiden avulla. Myös esineisiin saatetaan liittää hyvyyttä tai pahuutta. Mitä käsitteet hyvä ja paha tarkoittavat? Onko hyvyyttä ja pahuutta olemassa? Voidaanko käsitteet hyvä ja paha määritellä jotenkin, ja jos voidaan, niin miten? Tutustukaa seuraaviin pahuuden olemusta koskeviin kuvauksiin:

(1) Paha on itsenäinen naturalistinen ominaisuus. Toisin sanoen pahuutta ei voida määritellä minkään muun naturalistisen ominaisuuden avulla, mutta pahuutta sellaisenaan voidaan havaita maailmassa.
(2) Paha voidaan määritellä jonkin muun naturalistisen ominaisuuden avulla.
(2a) Pahaa on kaikki, mikä on haitallista.
(2b) Pahaa on kaikki mielipaha tai onnettomuus (onnellisuuden vastakohtana).
(3) Pahuus on yliluonnollinen ominaisuus. Pahuutta on, mutta sitä ei voida havaita
(4) Paha on hyvän puutetta. Miten hyvä tällöin määritellään?

c) Pohtikaa, mistä asioista käsitteitä hyvä ja paha on mielekästä käyttää? Voiko yhtä hyvin teko, tapahtuma, ihminen, asia, paikka tai esine olla hyvä tai paha? Asiaa voi pohtia käyttäen esimerkkinä vaikkapa kansallissosialismia ja natseja. Kokeilkaa erilaisten pahuuden määritelmien toimivuutta seuraavissa tapauksissa:

  • teon tai tapahtuman pahuus (murhat keskitysleireillä)
  • paha ihminen (Adolf Hitler)
  • paha asia (natsi-ideologia)
  • paikan pahuus (Auschwitz-Birkenau)
  • paha esine (Auschwitzin kaasukammiot)

d) Naturalistinen virhepäätelmä
Tutustukaa G. E. Mooren naturalistisen virhepäätelmän teoriaan, jonka mukaan hyvän käsitettä ei voi määritellä. Onko teoria mielestänne pätevä? Jos on, niin päteekö sama myös pahan käsitteestä?

Tämä tehtävä myös kohdassa Filosofia/lukio

Hanna Lämsä